Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dowód w sprawie cywilnej

na rozprawie złożyć taki wniosek), zawartej umowy najmu lokalu mieszkalnego, w którym Pan zamieszkuje, a jeżeli wcześniej zamieszkiwał Pan w innym lokalu mieszkalnym także poprzednie umowy najmu, rachunki za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Co zrobić ze współlokaorem, który nie chce płacić kosztów zwiazanych z utrzymaniem mieszkania

sądownie?

Każda osoba zajmująca lokal mieszkalny, czy to na podstawie stosownej umowy czy też bez takiego tytułu obowiązana jest uiszczać należne koszty utrzymania lokalu, w tym koszty opłat związanych ze zużyciem mediów. Jeżeli lokator lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2010

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników po nowelizacji kodeksu pracy

pracownika niż przepisy prawa pracy. Nie ma obowiązku zawarcia takiej umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Oprócz powyższego podnoszenia

Słowa kluczowe: kwalifikacje
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 września 2010

Kradzież energii elektrycznej stanowi przestępstwo

energii na podstawie zawartej z dostawcą umowy podejmuje pewne podstępne zabiegi zmierzające do zaniżenia ilości (i w konsekwencji - również wartości) zużytej przez siebie energii. W praktyce zabiegi takie polegają najczęściej na cofaniu licznika

Słowa kluczowe: kradzież energii
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Czynność prawna dokonana w imieniu osoby pozostającej pod opieką winna zostać dokonana przez kuratora

zawieranie umowy z samym sobą. Czy mogę zawrzeć taką umowę czy też nie?

Zgodnie z treścią art. 159 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), opiekun nie może reprezentować osób pozostających pod jego opieką: 1) przy czynnościach prawnych między

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lipca 2011

Ubezpieczyciel wypłaca jedynie odszkodowanie do wysokości wartości poniesionej szkody

ubezpieczenia a także OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), które stanową integralną część umowy , a także właściwe przepisy prawa. W myśl art. 807 § 1 k.c. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia nie mogą być

Typ: Porada
Kategoria: inne
Data utworzenia: 24 września 2011

Nie można umownie pozbawić władzy rodzicielskiej

na utrzymaniu własnych rodziców. Czy możliwe jest zawarcie umowy pomiędzy matką dziecka, a ojcem dziecka, że ten zrzeka się praw wobec dziecka, a w zamian za nie zasądzanie alimentów?

Zawarcie takiej umowy nie ma żadnych skutków prawnych. Jeżeli

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 października 2011

Zaliczenie nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego

Pracuję na uczelni wyższej na podstawie umowy o pracę, w której rodzaj wykonywanej pracy jest zaznaczony jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Teraz uczelnia wymaga od pracowników podpisania dodatkowego dokumentu w postaci oświadczenia dotyczącego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 12 czerwca 2012

Zaliczenie nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego

Pracuję na uczelni wyższej na podstawie umowy o pracę, w której rodzaj wykonywanej pracy jest zaznaczony jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Teraz uczelnia wymaga od pracowników podpisania dodatkowego dokumentu w postaci oświadczenia dotyczącego

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 czerwca 2012

Wypowiedzenie najmu następuje ze skutkiem na koniec miesiąca

, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego reguluje kwestie związane z wypowiedzeniem umowy najmu jedynie przez właściciela lokalu mieszkalnego, który może w określonych w ustawie przypadkach wypowiedzieć najem na miesiąc naprzód na koniec miesiąca

Słowa kluczowe: lokal mieszkalny, lokator, najem, najemca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012
« Poprzednia 1 … 102  |  103  |  104  |  105  |  106 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.