Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaniewykonanie+umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

niewykonanie+umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 5418 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jeżeli bank uzgodnił spłatę bez pobrania prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, nie może jej pobrać

wyraźnie (jak Pani opisuje) przystał na Pani warunki przedwczesnej spłaty umowy pożyczki. Dlatego też w tej sytuacji powoływanie się przez bank na przykładowo regulamin w którym zamieszczono np. tabelę opłat i prowizji jest nieskuteczne i nie znajduje

Słowa kluczowe: bank, klient, konsument, kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Odpowiedzialność żony za zaciągnięte długi przez męża bez jej zgody

. Jeżeli chodzi o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, to rozdzielność taką można ustanowić przez sąd lub poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej. Zgodnie z art. 47 k.r.o. małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2012

Upadłość a prawo członka spółdzielni mieszkaniowej

i 2 Prawa upadłościowego, które to przepisy nakładają na syndyka (nadzorcę sądowego w przypadku ogłoszenia upadłości z opcją układową) obowiązek, jaki ciąży na spółdzielni w związku z żądaniem jej członka, do zawarcia umowy: O

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 maja 2006

Odpowiedzialność pracownika zatrdunionego na umowę zlecenie za szkodę wyrządzoną pracodawcy

to na jakiej podstawie? Jeśli nie to na jakiej podstawie lub jakie argumenty za tym przemawiają?

Z uwagi na zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia) odpowiedzialność Pana rozpatrywana powinna zostać na ogólnych zasadach prawa cywilnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lipca 2006

Dobrowolne ubezpieczenie społeczne

był zatrudniony na podstawie umowy o pracę do dnia 10 czerwca. 30-dniowy termin na złożenie wniosku o dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe upływa 10 lipca. Przykład 2 Adam Nowak do 20 maja wykonywał umowę zlecenia. 30-dniowy termin na

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 września 2006

Szkoda w związku z przewozem osób

transportu uważa się za niezbędne. W przypadku gdy przewoźnik zawarł odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakład ubezpieczeniowy przejmuje na siebie roszczenia w zakresie umowy przewozu. Proszę pamiętać, że na podstawie art. 778

Słowa kluczowe: szkoda, ubezpieczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 października 2006

Rękojmia za wady fizyczne przy sprzedaży samochodu

fizyczne) - Art. 556. § 1 kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku mimo zapoznania się ze stanem technicznym o wadzie nie

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2006

Koszty windykacji należności - czy można obciążyć nimi dłużnika?

odsetek (odsetek umownych) należą się odsetki ustawowe. Co do sprawy kosztów windykacji, to sprawa nie jest już tak oczywista. Obowiązek poniesienia takich kosztów może wynikać bezpośrednio z umowy zawartej pomiędzy stronami, wówczas dłużnik

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006

Zabezpieczenie kontraktów eksportowych

umowy oraz sprawy gwarancyjne dla użytkownika (klienta), ewentualne ubezpieczenie dostawy oraz sposób jej realizacji, a także (istotne przy kontraktach międzynarodowych) ustalenie prawa (polskiego lub obcego) oraz sądu, któremu podlegać będą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2007

Roszczenia regresowe za długi po rozwiązaniu spółki cywilnej

częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli zatem z umowy spółki cywilnej ani z żadnej innej umowy nie wynika nic innego, może Pani żądać zwrotu połowy zapłaconych przez Panią rat. W związku z powyższym powinna Pani wezwać (pisemnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 maja 2007
« Poprzednia 1 … 99  |  100  |  101  |  102  |  103 … 542 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.