Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanieważność umów
 
Wyszukiwana fraza:

nieważność umów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 40 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Błędne oznaczenie przedsiębiorcy w aneksie do umowy

widniał na fakturze nigdy nie istniał. Firma musiała o tym wiedzieć, ponieważ przy podpisywaniu umów zawsze brali ksero wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Czy nieprawidłowe dane kontrahenta mają wpływ na ważność lub nieważność umowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lutego 2008

Ważność uchwały wspólnoty mieszkaniowej

uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. Czynnościami

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 maja 2007

Nie każda umowa wymaga zachowania formy pisemnej

pisemnej przy umowie zlecenia czy umowie o dzieło, to nie ma przepisu, który wprowadzałby generalną zasadę zawarcia takich umów w formie pisemnej. Forma taka jest zastrzeżona do określonych umów (jak np. umowa o roboty budowlane, gdzie zgodnie z treścią art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2013

Wypowiedzenie umowy najmu następuje na zasadach określonych w umowie

naciągnąć. Obecnie skierował już sprawę do sądu za roszczenie za zaległe czynsze. Co mam robić? Jaki wypowiedzieć szybko umowę, nie płacić temu człowiekowi i odzyskać kaucję?

Zgodnie z zasadą swobody umów, wyrażoną w art. 353 1 k.c. s trony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 września 2012

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

za tym idzie dalsza nieważność kolejnych umów przenoszących własność nieruchomości). Orzeczenie przez sąd bezskuteczności, ma skutek ex tunc powoduje powstanie stanu, jak gdyby wzruszona umowa nie istniała w stosunku do zaskarżającego (ale tylko w

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2009

Oszustwo pośrednika kredytowego

W 2000 r podpisałem umowę o kredyt na zakup komputera. W zawarciu umowy pośredniczyła firma – pośrednik kredytowy. Według zapewnień pracownika tej firmy, procedura zawierania umów przez firmę przewidywała, iż kredytobiorca podpisywał weksel in

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2007

Spółka musi oznaczać pisma danymi rejestrowymi

Mam pytanie o konieczność oznaczania danych w pismach, które kieruje spółka do swoich kontrahentów. Czy w pismach tych muszą się znaleźć wszystkie dane spółki i czy brak takich danych powoduje nieważność takiego pisma?

Przepisy prawa nakładają

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2014

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas określony

została wypowiedziana zgodnie z prawem, wskazując na odpowiednie przesłanki jakie były podstawą wypowiedzenia. Jeżeli chodzi o zawieranie umów przez najemcę z dostawcami usług (np. Internet), to umowy takie winny być zawierane albo przez niego we

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2009

Umowy zawierane przez zarząd spółdzielni

W związku z wymaganiem, aby fundusze własne banków spółdzielczych do dnia 31 grudnia 2000 r. osiągnęły wysokość równą 300 000 euro osiem sąsiadujących ze sobą banków spółdzielczych przystąpiło do siebie nawzajem w celu spełnienia powyższego wymagania. Oświadczenia o przystąpieniu złożyły zarządy banków, zastrzegając przy tym, że…

Kategoria: Umowy
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Wadliwość umów

Trudność zawierania umów zależy przede wszystkim od przedmiotu konkretnego zobowiązania, jego wartości, a także od pozycji stron decydujących się na podpisanie umowy. Niezależnie od tego jak skomplikowana jest nasza umowa, jej zawarcie musi nastąpić

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2013
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.