Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanieobecność na rozprawie
 
Wyszukiwana fraza:

nieobecność na rozprawie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 20 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W sprawie cywilnej stawiennictwo stron na rozprawie nie jest obowiazkowe

, odpowiednie zastosowanie mają zatem przepisy kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu procesowym. Zgodnie z art. 177 § 1 pkt. 5 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu w razie niestawiennictwa obu stron na rozprawie, jeżeli ustawa nie stanowi

Słowa kluczowe: rozprawa sądowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 marca 2010

Orzeczenie rozwodu (lub rozdzielności majątkowej) pod nieobecność jednego z małżonków

przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu. Czyli Pani niestawiennictwo (występującej jako powód) na rozprawie powoduje obligatoryjne zawieszenie postępowania. Nie będzie ono miało miejsca w razie usprawiedliwienia nieobecności przez powoda, w

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 kwietnia 2008

Odroczenie terminu rozprawy sądowej na wniosek strony

realizacji prawa do brania udziału w rozprawach. Z zawartego w tym przepisie unormowania wynika także, że jeżeli nieobecność strony występującej bez pełnomocnika na rozprawie, w której strona chce wziąć udział i wnosi o jej odroczenie, jest wywołana inną

Słowa kluczowe: odroczenie rozprawy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Odroczenie rozprawy sądowej

?

Zgodnie z treścią art. 156 k.p.c. sąd dokonuje odroczenia rozprawy jedynie z ważnej przyczyny. Strona może wnosić o odroczenie rozprawy , powołując się właśnie na ważną przyczynę, która uniemożliwia Pani branie udziału w rozprawie. Taką ważną przyczyną

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2011

Doręczanie pism w postępowaniu sądowym

przypadku odmowy przez adresata przyjęcia pisma (art. 139 kpc). Obecność na rozprawie w sprawie cywilnej strony nie jest obowiązkowa. Rozprawa sądowa ulega odroczeniu jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony

Słowa kluczowe: doręczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 lutego 2007

Środki zaskarżenia po uprawomocnieniu się wyroku I instancji

roku, Sąd Najwyższy (sygn. akt IV KK 456/2002), który stwierdził, że niezawiadomienie oskarżonego o terminie wydania wyroku i będąca tego konsekwencją jego nieobecność na rozprawie w czasie ogłoszenia wyroku, nie stanowi bezwzględnej podstawy

Słowa kluczowe: karne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2008

Nie każda choroba jest przesłanką odroczenia rozprawy

Jest rozprawa w połwie lipca i zostaje wyznaczony termin nastepnej na 24 wrzesnia. Mieszkam w Malmo a rozprawa jest w Warszawie. Idę do sądu bo potrzebuję przeczytać akta sprawy i dowiaduję sie że 22 przyszli pozwani z zaświadczeniem od lekarza

Słowa kluczowe: odroczenie rozprawy
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 października 2008

Brak pouczenia sądu o możliwości wniesienia środka odowławczego może stanowić podstawę do przywrócenia terminu

jakie postępowanie chodzi, w szczególności czy karne albo cywilne. W obu postępowaniach obowiązują inne zasady związane z pouczeniem stron. Sam brak pouczenia o możliwości wniesienia środka odwoławczego, wówczas gdy przepisy prawa nakładają na sąd taki

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2010

Rozwód po orzeczeniu separacji

emeryturę górniczą. Proszę o odpowiedź, na jakie problemy powinnam się przygotować? Czy mąż może odmówić zgody na rozwód? Czy rozwód może odbyć się pod nieobecność męża? Na co w ogólne powinnam się przygotować?

Orzeczenie przez sąd rozwodu jest możliwe

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 maja 2007

Czy nieobecność na rozprawie administracyjnej rodzi jakieś skutki prawne?

Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje na możliwość przeprowadzenia rozprawy w oznaczonej sprawie. Dodajmy jednak, że taka rozprawa nie odbywa się przed sądem, lecz przed pracownikiem organu administracyjnego. Czy brak obecności

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 12 marca 2014
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.