Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanienależyte wykonanie umowy
Nienależyte wykonanie umowy -

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

nienależyte wykonanie umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 102 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nienależyte wykonanie umowy

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471

Data utworzenia: 13 października 2006

Niedozwolone postanowienia umowne

odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony, przewidują postanowienia, z którymi konsument nie

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Nienależyte wykonanie umowy przez dewelopera

lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W wezwaniu można wpisać albo żądanie wykonania umowy albo żądać zwrotu części

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 października 2006

Zastrzeżona kara umowna

później aneksu do umowy.

Jeżeli strony zastrzegły karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, a nie określiły, że opóźnienie to musi być zawinione przez dłużnika. Jednakże w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2012

Nie wykonanie umowy może nie być zakwalifikowane jako przestępstwo oszustwa

wykonywaniu umów wzajemnych i skutki jej nienależytego wykonania. Celem dochodzenia od sprawcy na drodze cywilnej naprawienia szkody poprzez nienależyte wykonanie umowy, może Pani złożyć do sądu pozew. W przypadku gdy nie posiada pani aktualnego adresu

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2010

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

możliwości odstąpienia od umowy z uwagi na powołanie się na wady oświadczenia woli w postaci błędu, nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy przez jej stronę może pociągnąć za sobą określone skutki prawne. Przede wszystkim powstaje pytanie, czy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Wypowiedzenie umowy z operatorem telefonicznym, z uwagi na brak zasięgu sieci telefonicznej

nienależyte wykonanie usługi, chyba, że zdarzenie nastąpiło z siły wyższej, co jest zgodne z przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami, umowy wzajemne powinny być spełnione jednocześnie przez strony, czyli z jednej strony Operator dostarcza Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2007

Pozew do sądu na niesolidną firmę

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli chodzi

Słowa kluczowe: pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2007

Nieuczciwa firma budowlana

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy remontu – modernizacji Pani nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 6 Kc, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Czyli jeżeli Pani będzie chciała

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Odrzucenie apelacji z powodu błedów adwokata

odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. Jednocześnie pragnę wyjaśnić, iż stosownie do treści art. 8a § 1 ustawy o adwokaturze adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o

Słowa kluczowe: adwokat, apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 11 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.