Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanależności uboczne
 
Wyszukiwana fraza:

należności uboczne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 21 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odsetki

Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać…

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Kara umowna

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Zapłata należności głównej jako podstawa postępowania przeciwegzekucyjnego

nie tylko zapłaconą wartość kapitału lecz także należności uboczne. Jeżeli sąd wskazał, że dłużnik zobowiązany jest do zapłaty kwoty głównej wraz z odsetkami w określonej wysokości liczonej od określonej daty, do dnia zapłaty a także do zapłaty kosztów

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Pokwitowanie spłaty zobowiązania przez wierzyciela

) mają zostać pokryte z tych środków, wierzyciel powinien zaksięgować pieniądze na te właśnie należności. Jeżeli dyspozycji takiej nie było wierzyciel może księgować te środki na wierzytelności najwcześniej wymagalne, a także na wierzytelności uboczne

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006

Zobowiązanie umowne a zmiany kształtujące ten stosunek prawny

wpłat i nie ma w tym względzie oświadczenia dłużnika i wierzyciela, wpłata zaliczona może być przez wierzyciela w pierwszej kolejności na należności uboczne (np. odsetki) i najdawniej wymagalne. Aby dokładnie ustalić kwotę zadłużenia, można wystąpić

Słowa kluczowe: długi, odsetki, ugoda, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Dłużnik może wskazać dług, który chcę zaspokoić

wskazany okres), wierzyciel może zarachować na związane z tym konkretnym świadczeniem należności uboczne. Jeżeli dłużnik nie wskaże długu jaki chce zaspokoić, wierzyciel może wówczas dokonać wyboru w ramach granic określonych w art. 451 K.c

Słowa kluczowe: dług, dłużnik, spłata, wierzyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Zasady naliczania odsetek przez firmę windykacyjną

nie zastrzeżono w umowie pomiędzy stronami inaczej, wierzyciel może księgować wpłaty najpierw na należności uboczne (odsetki) a potem na należność główną. Z zasady tak właśnie się dzieje, a najczęściej też wpłaty księgowana są na najstarsze

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 sierpnia 2006

Kara umowna zastrzeżona w umowie

rozksięgowania dokonanych przez stronę wpłat, w tym np. w pierwszej kolejności na należności uboczne takie jak kara umowna, odsetki itp., wówczas wpłata księgowana jest zgodnie z umową, choćby strona na dyspozycji wpisała Iny tytuł. Reasumując, dłużnik

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2007

Koszty egzekucji poniesione przez wierzyciela

Ustalone koszty egzekucji poniesione przez wierzyciela zaspokajane są w podziale sumy uzyskanej z egzekucji w kategorii pierwszej (art. 1025 § 1 pkt 1 k.p.c.). Taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy na postawione pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zielonej Górze - Czy koszty poniesione przez wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego zaspokajane są…

Data utworzenia: 22 listopada 2006

Przedawnienie roszczenia o odsetki

Przedawnienie należności z tytułu odsetek było już kilkakrotnie przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego. Uchwała z 17 czerwca 2003 r. podjęta w celu wyjaśnienia wątpliwości prawnych powstałych na tle sprawy - sygn. III CZP 37/03 i w wyroku z

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.