Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie nieruchomości
Wyszukiwana fraza:

nabycie nieruchomości

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 296 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Aby skutecznie objąć składniki masy spadkowej konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego

trzecimi zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, dla osób trzecich to co jest zapisane w księdze wieczystej jest wiarygodne. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych polega na tym, że odpłatne nabycie nieruchomości w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2006

Ustanowienie drogi koniecznej

posiadanie w złej wierze. Może Pan zatem wystąpić albo o nabycie własności przez zasiedzenie (musiałby Pan jednak wykazać posiadanie samoistne przedmiotowej nieruchomości, co w tym przypadku z opisanego stanu faktycznego nie wynika), albo o orzeczenie przez

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 marca 2008

Podatek od darowizny otrzymanej w Polsce

terenie UK. Jestem także posiadaczem nieruchomości na terenie UK. W okresie kiedy jeszcze mieszkałem w Polsce moja matka w drodze darowizny przekazała mi jedną czwarta nieruchomości (wszelkie opłaty zostały uiszczone w terminie). Nigdy nie dokonałem

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2007

Zamiana mieszkania na korzystnych warunkach

podatku nabycie przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Tym samym w przypadku gdy stanie się Pan współwłaścicielem części nieruchomości należącej do Pana rodziców

Słowa kluczowe: podatek
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 stycznia 2007

Sprzedaż, zamiana lub darowizna wykupionego mieszkania komunalnego

darowizny, sprzedaży, dożywocia lub nabycie w wyniku spadku lub zasiedzenia). Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość (w przypadku lokalu

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 stycznia 2010

Zapisobiorca nabywa prawo stanowiące przedmiot zapisu już w momencie otwarcia spadku

przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit a-c w całości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Przepis ten jednakże został uchylony ustawą z dnia 16.11.2006 roku (Dz. U. Nr

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lutego 2010

Przeniesienie własności mieszkania a ewentualne koszty i podatki

obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, Generalnie, łącznie przy wartości ok. 100 tys. zł koszty pobrane przez notariusza mogą wynieść ponad 4.000 zł. Oprócz kosztów notarialnych, nabycie nieruchomości może powodować

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 listopada 2008

Darowizna scalonej działki

. Pani ojciec może darować tylko te nieruchomości, które są jego własnością. Jeżeli zatem przedmiotem darowizny ma być nieruchomość, która na dzień sporządzenia aktu notarialnego darowizny stanowi jego własność to może on taką darowiznę uczynić, w

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 października 2007

Współmałżonek spadkobiercy powołany jest z mocy ustawy do spadku

nieruchomości na zasadzie majątku wspólnego czy należy to zaliczyć do majątku odrębnego naszego ojca?

Nieruchomość jaką odziedziczył Pana ojciec weszła do jego majątku odrębnego. Zgodnie z art. 925 k.c. (kodeksu cywilnego) spadkobierca nabywa spadek z

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 sierpnia 2008

Akt Własności Ziemi stanowi podstawę do ujawnienia własności w księdze wieczystej

zachowaniem formy decyzji administracyjnej) przez właściwy (do spraw rolnych) organ powiatowej rady narodowej, który stwierdzał nabycie nieruchomości przez posiadacza samoistnego. Jeżeli Akt Własności Ziemi, o którym Pan wspomniał, jest ostateczny (co

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008
« Poprzednia 1 … 7  |  8  |  9  |  10  |  11 … 30 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.