Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie nieruchomości
Wyszukiwana fraza:

nabycie nieruchomości

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 296 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zbycie mieszkania nabytego z bonifikatą na rzecz rodziny powoduje przejście zakazu zbywania lokalu na nabywcę

mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego na

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 grudnia 2008

Spadek - dział spadku oraz inne przepisy w zakresie spadku

spadkodawcy. Poszczególni spadkobiercy stają się wyłącznymi podmiotami przyznanych im praw majątkowych, np. właścicielami określonych nieruchomości, rzeczy ruchomych, praw. Spadek przestaje istnieć. Zmianie ulega odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2007

Zwrot bonifikaty w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego jako spadkobierca testamentowy

"nabywcę nieruchomości", przy czym ustawa nie określa sposobu nabycia, które może być rozumiane także jako nabycie w wyniku spadku. Uzyskana bonifikata ma ścisły związek z osobą nabywcy, co znajduje uzasadnienie także w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 września 2009

Darowizna mieszkania dokonana przez osobę najbliższą

, to darowizna nieruchomości jaką jest mieszkanie musi zostać dokonana w formie aktu notarialnego. Taksa notarialna jest uzależniona od wartości przedmiotu czynności notarialnej i określona jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Prawo współmałżonka do składników objętych współwłasnością ułamkową są takie jak prawa współwłaściciela

i zobowiązania nabywa do swojego majątku odrębnego. W przypadku gdy nastąpiło nabycie (także w wyniku darowizny) nieruchomości przez małżonka do jego majątku odrębnego, przysługuje mu pełne prawo własności nabytej nieruchomości. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Podatek od spadków i darowizn

łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, nie przekracza kwoty wolnej od podatku, tj. 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł. gdy nabycie następuje na podstawie

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każdy kto ma w tym interes prawny

Jestem uczestnikiem postępowania w sprawie spadkowej. Postępowanie jest wszczęte na wniosek Urzędu Miasta Warszawy o stwierdzenie zgonu współwłaściciela 1/2 nieruchomości, w której ja mam pozostały udział we współwłasności. Wniosek o stwierdzenie

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 maja 2008

Doliczenie okresu zasiedzenia poprzednika prawnego

do własnego samoistnego posiadania, gdyby upłynął taki okres, który uprawniałby nabycie własności przedmiotowej nieruchomości przez Pani siostrę. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2010

Przekazanie mieszkania w wyniku umowy dożywocia a obowiązek zapłaty podatku

podatek od sprzedaży?

Po pierwsze właściciele mieszkania mogą dokonać na Pani rzecz darowizny udziału w nieruchomości, której wartość nie przekroczy kwoty wolnej od podatku. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku, o podatku od spadków i darowizn

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 listopada 2007

Zwrot przedmiotu darowizny lub dożywocia

, czy w opisanym przypadku mamy do czynienia z dożywociem (zgodnie z art. 908 § 1 k.c. w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie) czy ze służebnością osobistą dożywotniego

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2010
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13 … 30 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.