Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie lokalu mieszkalnego
Wyszukiwana fraza:

nabycie lokalu mieszkalnego

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 105 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nabycie nieruchomości w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej

budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 maja 2010

Podatek od dochodu związanego ze sprzedażą wykupionego lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

lokalu mieszkalnego w przypadku zbycia przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Zastosowanie będzie miał przepis art

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 maja 2010

Podatnik nie może odpisać odsetek od całego kredytu jeżeli jest współwłaścicielem lokalu mieszkalnego

podatnikowi, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z: budową budynku mieszkalnego albo wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 marca 2011

Nabycie prawa majątkowego w czasie trwania małżeństwa prowadzi co do zasady do objęcia go wspólnością małżeńską

Z chwilą spłacenia kredytu budowlanego, jakim był obciążony wynajęty od Spółdzielni Mieszkaniowej lokal użytkowy nabyłem prawo do ubiegania się o tytuł własności do tego lokalu w związku z pokryciem całkowitych kosztów jego budowy. Umowa najmu

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2010

Możliwości wejścia w stosunek najmu mieszkania komunalnego oraz mozliwość jego wykupu

rzecz osoby bliskiej oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Sam zakup materiałów budowlanych nie uprawnia do ulgi z tytułu budowy domu mieszkalnego

modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z treści przytoczonego przepisu wynika, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku przychodów, o których mowa w

Słowa kluczowe: ulga podatkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 marca 2008

Zbycie mieszkania nabytego z bonifikatą na rzecz rodziny powoduje przejście zakazu zbywania lokalu na nabywcę

mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 grudnia 2008

Utrata ulgi podatkowej

przepisu, w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2011

Sprzedaż mieszkania wykupionego od gminy a obowiazek zwrotu bonifikaty

środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczył w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. W analizowanym przepisie istotne jest to, że ustawodawca stwierdził

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Wykup mieszkania komunalnego przez żonę zmarłego najemcy

nabycie tego lokalu, chociaż przez 35 lat była zwykłym lokatorem. Jakie dokumenty potrzebne są do wniosku o nabycie lokalu komunalnego i jakie przepisy to regulują?

Zgodnie z art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 września 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 11 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.