Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wydanie nieruchomości oraz roszczenie uzupełniające o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości

wynika z treści art. 224 § 1 k.c. tylko samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub jej utratę. Nabywa on także własność

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 września 2010

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego spadkobiercy winni dokonać działu spadku

sprzeczny z ustawą, ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągnie za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Jeżeli żaden z przedstawionych powyżej sposobów nie zostanie zastosowany, sąd może orzec o sprzedaży

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lipca 2012

Zniesienie współwłasności nieruchomości

fizyczny podział nieruchomości, który jest możliwy zawsze, jeśli nie jest sprzeczne z ustawą, ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy oraz jeśli nie pociąga za sobą istotnej zmiany rzeczy lub znacznego zmniejszenia jej wartości. W praktyce przy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 października 2006

Podatek od sprzedaży mieszkania

od kwietnia, 2003 kiedy to nabyłam ponownie praw własności mieszkania po rozdzielności majątkowej? Dodatkowo pragnę zaznaczyć, ze przychód ze sprzedaży mieszkania chciałabym przeznaczyć w przeciągu 2 lat na zakup domu tyle, ze za granicą Polski

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 kwietnia 2007

Darowizna mieszkania dokonana przez ojca

Kilka lat temu zmarła moja mama, która wraz z moim tatą mieszkała w spółdzielczym mieszkaniu własnościowym. Po śmierci mamy zostało przeprowadzone sądownie nabycie spadku i w chwili obecnej ja mój tata, ja i moja siostra jesteśmy jedynymi osobami

Słowa kluczowe: darowizna, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2007

Co należy do spadku

spadkodawcy). Za spis inwentarza pobierana jest opłata w wysokości 10 procent miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Obecnie komornik pobiera 227,54 zł, za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Komornik ustali, które rzeczy powinny być wciągnięte do spisu inwentarza

Słowa kluczowe: komornik, masa spadkowa, scheda, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Zabezpieczenie zapłaty ceny przy umowie sprzedaży nieruchomości

nie są współwłaścicielami? (notariusza załatwiają osoby kupujące).

Określenie zapłaty za nieruchomość w akcie notarialnym może zostać przez strony ustalona dowolnie. Czyli można określić, że cena płatna jest albo w całości albo w określonych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 maja 2007

Syn zamieszkujący w chwili śmierci z emerytowanym żołnierzem ma prawo do służbowego lokalu mieszkalnego

swoich zasobach mieszkaniowych - za ich zgodą, albo lokal mieszkalny odpowiadający uprawnieniom żołnierza w dniu śmierci, ustalonym według zasad określonych w ustawie, w wybranej przez nich miejscowości, o ile śmierć żołnierza pozostaje w związku ze

Słowa kluczowe: mieszkanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 kwietnia 2009

Jak dochodzić roszczeń w przypadku przywłaszczenia lub zniszczenie mienia

przystąpieniem do działań na drodze prawnej winien Pan wezwać nabywcę do wydania Panu rzeczy stanowiących Pana własność. Wezwanie takie winien Pan doręczyć tej osobie na piśmie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), wyznaczając termin do dobrowolnego wydania

Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010

Poręczyciel kredytu nie nabywa własności nieruchomości zabezpieczonej hipoteką

. Wyjściem z tej sytuacji jest jedynie współdziałanie dłużnika, Pana i wierzyciela (czyli banku). Rozwiązaniem jest nabycie przedmiotowej nieruchomości z istniejącym obciążeniem hipotecznym przez Pana, za ustaloną cenę z dłużnikiem. Jednoczesnie winien Pan

Słowa kluczowe: poręczenie, umowa poręczenia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008
« Poprzednia 1 … 93  |  94  |  95  |  96  |  97 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.