Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział majątku wspólnego małżonków w razie wyjazdu współmałżonka za granicę

określenie, które z poszczególnych rzeczy (a generalnie aktywów) stanowiące majątek wspólny winny w wyniku podziału stanowić wyłączną własność każdego z małżonków i czy sposób podziału ma nastąpić za jakimiś spłatami (a jeśli tak, to w jakiej wysokości) oraz

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2006

Odpowiedzialność za długi współmałżonka związane z regresem ubezpieczyciela

alkoholu... § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2006

Odpowiedzialność pracownika za szkodę i przedawnienie roszczenia pracodawcy

Otrzymałam od swojego byłego pracodawcy wezwanie do zapłaty w wysokości 900 PLN za nie uiszczanie opłat za parkowanie użytkowanego przeze mnie samochodu służbowego leasingowanego przez mojego pracodawcę. W załączeniu jest pismo, które wpłynęło do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2006

Egzekucja alimentów z wynagrodzenia za pracę i innych składników

dzieci. Zajmuje mi pensję a ponadto zajął jeszcze odprawę rentową.

Możliwość potrącenia wynagrodzenia za pracę określają przepisy art. 87 kodeksu pracy. Na jego podstawie mogą być dokonane potrącenia wynagrodzenia, po odliczeniu składek na

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 października 2006

Prawo współkredytobiorcy do mieszkania zakupionego za pieniądze z kredytu

Ponad trzy lata temu wziąłem pożyczkę w banku angielskim na kwotę 25.000 funtów, pożyczkę tą wziąłem wraz z moją ex dziewczyną. W tym celu założyliśmy wspólne konto. Za te pieniądze kupiliśmy w Polsce mieszkanie. Kupnem zajęła się moja była

Słowa kluczowe: współwłasność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2007

Skazanie za popełnione przestępstwo jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę

Jestem karana z art. 233 §1 kk – na 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres próby 2 lat - Wyrok jest prawomocny z dn. 10.02.2006 r. Przestępstwo dotyczyło spraw osobistych związanych z rodziną. W związku ze zmianą ustawy samorządowej (mój starz pracy 25 lat) otrzymam niezwłocznie wypowiedzenie pracy. Czy mam jakąś szansę na umorzenie…

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 lutego 2007

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi samorządowemu skazanemu za przestępstwo umyślne

Jestem pracownikiem samorządowym, nie mianowanym ale zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Mam prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo umyśle (pozbawienie wolności w zawieszeniu). Czy na tej podstawie mogę zostać zwolniony z zajmowanego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 lutego 2007

Podpisanie się za inną osobę, czyli fałszerstwo dokumentów

Złożyłem podczas nieobecności żony PIT do Urzędu Skarbowego za 2006 rok i podpisałem się za nią. Żona nie osiąga żadnych dochodów więc mogę odzyskać kwotę wolną od podatku 570 zł. Co mi grozi i czy jest jakaś możliwość obrony?

Podpisanie

Słowa kluczowe: fałszerstwo, karne prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 marca 2007

Odpowiedzialność za długi współmałżonka powstałe przed ogłoszeniem separacji

każdego z małżonków. W przypadku gdy zobowiązanie zaciągnął jeden z małżonków ale za zgodą drugiego, to wierzyciel może domagać się zaspokojenia zarówno z majątku odrębnego małżonka, który zobowiązanie zaciągnął jak i z majątku wspólnego małżonków. Na tej

Słowa kluczowe: długi, separacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 kwietnia 2007

Zatarcie skazania - zwolnienie pracownika samorządowego skazanego za przestępstwo

Zostałem skazany za wypadek z art 177 i 178 KK wymierzono mi wyrok w postaci grzywny i środka karnego (utrata praw jazdy na 1 rok). Grzywnę wpłacałem na raty, ostatnia wpłata to sierpień 2006 roku. Prawo jazdy już odebrałem. Został tylko wpis w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 kwietnia 2007
« Poprzednia 1 … 86  |  87  |  88  |  89  |  90 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.