Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykupione mieszkanie spółdzielcze w czasie trwania małżeństwa co do zasady stanowi majątek współny małżonków

wszystkim chodzi o prawa majątkowe) wskazuje się nabycie prawa własności rzeczy, gdy umowa zobowiązująca (także umowa przedwstępna) została zawarta przez jednego z małżonków przed powstaniem wspólności, a umowa rozporządzająca (lub umowa przyrzeczona) już w

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Naprawa gwarancyjna samochodu

konsumenckiej a jedynie ogólne przepisy kodeksu cywilnego (dalej: kc). Zgodnie z art. 579 kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Jednakże nie można kumulować uprawnień z

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 czerwca 2006

Gwarancja i rękojmia za wady w przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami

odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz odpowiedzialność z tytułu gwarancji. W prawie cywilnym rozróżniamy dwa rodzaje rękojmi za wady fizyczne danej rzeczy lub za jej wady prawne. Rękojmia za

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2006

Rękojmia za wady fizyczne przy sprzedaży samochodu

względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2006

Wydanie auta w stanie niezgodnym z zamówieniem

rękojmia za wady fizyczne) – art. 556 § 1 kodeksu cywilnego (dalej kc). Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy to: możliwość odstąpienia od umowy - jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 listopada 2006

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanej nieruchomości

przetargu jak i dokonać oględzin nieruchomości. W przypadku zbycia nieruchomości, za ewentualne wady sprzedanej rzeczy odpowiada sprzedający z tytułu rękojmi. Zgodnie z treścią art. 556 § 1 k.c. sprzedawca jest odpowiedzialny względem

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2010

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu

kupującego za istnienie wady. Jest to odpowiedzialność o charakterze absolutnym, niezależna od winy sprzedawcy czy też osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu zobowiązania, a nawet niezależna od wykazania szkody wynikającej ze świadczenia rzeczy wadliwej

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2007

Reklamacja towaru sprzedanego na Allegro

kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Jest to rękojmia za wady fizyczne rzeczy. Jeśli sprzedała Pani Klientowi rzecz nieoryginalną, którą w opisie aukcji określała Pani jako oryginalną, to ponosi Pani odpowiedzialność z

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2007

Odmowa uznania reklamacji - co dalej?

okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy. Jest to Pani uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Roszczenie to kieruje się nie do producenta a do sprzedawcy, który jest odpowiedzialny za wady rzeczy. Zgodnie z art. 560 § 1 kc

Słowa kluczowe: reklamacja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2007

Rękojmia w przypadku zakupu używanej maszyny

. Awaria została zgłoszona firmie sprzedającej, która dokonała wymiany płyt, jednak obciążyła nas fakturą za płyty i wymianę. Uważamy, że wymiana płyt powinna być dokonana w ramach rękojmi, ponieważ maszyna miała poważny defekt elektroniczny, o którym nie

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2007
« Poprzednia 1 … 72  |  73  |  74  |  75  |  76 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.