Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zniesienie współwłasności nieruchomości

możliwości podziału takiej działki. Jest kilu współwłaścicieli tej nieruchomości. Jeden z nich chciałaby znieść współwłasność (najchętniej odzyskać pieniądze za swój udział), lecz pozostali nie są skłoni do żadnej ugody w tej sprawie. Na jakiej zadzie jest

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 listopada 2006

Przywłaszczyć można jedynie cudzą rzecz lub prawo

(samochód) nabyte w trakcie trwania małżeństwa objętego ustawową wspólnością majątkową wchodzą do majątku wspólnego małżonków. W przypadku gdy środki na nabycie tej rzeczy pochodziły jednak z majątku odrębnego małżonka (środków zgromadzonych przed zawarciem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 4 września 2012

Odpłatne zbycie nieruchomości oraz ustalenie wartości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

roku działkę podzielono na dwie równe działki budowlane. Na tą chwilę mamy kupca na obie te działki za kwotę łączną kilka razy większą. Co w takiej sytuacji ciąży na mojej mamie, jeżeli w akcie notarialnym podamy kwotę sprzedaży tają jak przy otrzymaniu

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2010

Darowizna na rzecz małoletniego dziecka

występują, gdyż, zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (czyli dzieci, wnuki), wstępnych, pasierba, rodzeństwo

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2008

Mieszkanie nabyte w trakcie małżeństwa co do zasady stanowi majątek wspólny małżonków

; natomiast nabycie rzeczy z majątku odrębnego musi wynikać nie tylko z oświadczenia dokonującego transakcji małżonka, ale także z całokształtu okoliczności tego nabycia. W podobnym zakresie w postanowieniu z dnia 16 października 1997 roku, Sąd

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 października 2008

Podatek od spadków i darowizn

jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 stycznia 2007

Rozszeżenie majątku dorobkowego albo darowizna

własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jednakże gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, wówczas nie ma obowiązku

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 marca 2009

Sprzedaż nieruchomości a podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

nastąpiło wybudowanie lub nabycie nieruchomości lub prawa. Jeżeli zatem Pana matka sprzeda nieruchomość po 5 letnim okresie (liczonym od końca roku kalendarzowego), nie powstanie obowiązek podatkowy. Za dzień nabycia nieruchomości uważa się dzień podpisania

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Podatek od spadku osoby mieszkającej poza granicami

darowizn, z dnia 28 lipca 1983 roku (dalej ustawa o p.s.d.). Podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne (bez względu na obywatelstwo) własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 kwietnia 2008

Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu rzeczy w drodze zasiedzenia, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu

lipca 1983 roku, podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 68  |  69  |  70  |  71  |  72 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.