Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Spadek - dział spadku oraz inne przepisy w zakresie spadku

spadkodawcy. Poszczególni spadkobiercy stają się wyłącznymi podmiotami przyznanych im praw majątkowych, np. właścicielami określonych nieruchomości, rzeczy ruchomych, praw. Spadek przestaje istnieć. Zmianie ulega odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2007

Nabycie własności w wyniku zasiedzenia daje pełne prawo rozporządzania rzeczą przez właściciela

Czy uzyskując prawo własności nieruchomości przez zasiedzenie istnieją jakiekolwiek ograniczenia w przypadku, jeżeli chciałbym zbyć tę nieruchomość?

Zasiedzenie stanowi jeden ze sposobów nabycia własności rzeczy, wskutek upływu czasu

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2008

Nabycie nieruchomosci następuje z chwilą zawarcia aktu notarialnego a nie z chwilą wpisu w księdze wieczystej

przedmiotowego mieszkania jest chwila podpisania aktu notarialnego stwierdzającego nabycie (wykup) mieszkania. Wpis do księgi wieczystej jest jedynie czynnością potwierdzającą istnienie prawa własności wynikającego z księgi wieczystej. Ponadto zgodnie z art. 29

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Nabycie prawa majątkowego w czasie trwania małżeństwa prowadzi co do zasady do objęcia go wspólnością małżeńską

majątkowego następuje nie w drodze jednego zdarzenia prawnego, lecz w wyniku kolejnych zdarzeń (wieloetapowe). Jako przykłady takiego sposobu nabywania przedmiotu majątkowego wskazuje się nabycie prawa własności rzeczy, gdy umowa zobowiązująca (także umowa

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2010

Rzeczy odziedziczone co do zasady stanowią majątek odrębny małżonka

Mój mąż otrzymał spadek po swojej zmarłej mamie. Czy ja, jako jego żona mam prawo do tego spadku (pracowałam za granicą i łożyłam na utrzymanie domu, mój mąż od wielu lat ma rentę).

W przypadku przedmiotów majątkowych nabytych przez

Słowa kluczowe: ustrój, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Komornik może dokonać zajęcia rzeczy zbajdujących się we władaniu dłużnika

Komornik w ramach postępowania egzekucyjnego zajął ruchomości nie będące moją własnością. Komornik dokonał ponownego zajęcia tych rzeczy mimo iż zostały one w ramach wcześniejszego postępowania zwolnione od egzekucji prawomocnymi wyrokami sądowymi

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010

Sprzedawca nie może sprzedać rzeczy nie należącej do niego

karnej podlega osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Przeniesienie własności mieszkania a ewentualne koszty i podatki

koszty wypisów aktu notarialnego (6 zł za każdą stronę), a jeżeli nieruchomość ma założoną księgę wieczystą także koszty wniosków o zmiany w księdze wieczystej. Umowa przenosząca własność rzeczy, taka jak umowa sprzedaży, umowa dożywocia, podlega także

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 listopada 2008

Squatting czyli zajęcie cudzej nieruchomości może prowadzić do nabycia własności

dobrą lub złą wiarę posiadacza samoistnego. Zasiedzenie stanowi jeden ze sposobów nabycia własności rzeczy, które następuje wskutek upływu czasu. Zasiedzenie ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy stanem prawnym a stanem posiadania. W przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012

Ograniczenie w zbywaniu nieruchomości nabytej przez dzierżawcę

Mój teść za moje i męża pieniądze wykupuje nieruchomość wraz z gruntem, ponieważ to on cały czas dzierżawił ten grunt i ma prawo pierwokupu. Po jakim czasie nieruchomość taką może przepisać na mojego męża czyli swojego syna? Podkreślam, że to jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012
« Poprzednia 1 … 67  |  68  |  69  |  70  |  71 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.