Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nabycie uprawnień nauczyciela mianowanego a rozwiązanie stosunku zatrudnienia

pracy na czas nieokreślony. Do nawiązania stosunku pracy dojdzie albo po upływie okresu wypowiedzenia i wygaśnięcia dotychczasowej umowy albo w drodze cofnięcia przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę lecz za Pani zgodą i zawarcia aneksu do umowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 maja 2014

Ważność umowy darowizny rzeczy odziedziczonych przez małżonka

rzeczami, które otrzymała w spadku. Umowa darowizny dokonana przez Pana matkę w zakresie rzeczy odziedziczonych przez nią, jest ważna i prawnie skuteczna. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 września 2007

Postępowanie w przypadku przywłaszczenia sobie cudzej rzeczy

cudzej rzeczy W opisanym przypadku jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 284 § 2, osoba, która przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku przywłaszczenia

Słowa kluczowe: przestępstwo, przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Rękojmia rzeczy jest innym uprawnieniem niż gwarancja

kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne), chyba że kupujący wiedział o wadzie lub z łatwością mógł tą wadę wykryć. Rękojmia ta może zostać przez strony umowy sprzedaży umownie wyłączona . Z tytułu rękojmi odpowiada sprzedawca rzeczy

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Umowy dzierżawy nie może dotyczyć każdej rzeczy

stanowić naturalny dochód z rzeczy (art. 53 k.c.). Przedmiot dzierżawy może zmienić swoje przeznaczenie - ale tylko za zgodą wydzierżawiającego. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje, że wydzierżawiający może wypowiedzieć dzierżawę bez zachowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 marca 2011

Rozszerzenie majątku odrębnego na współmałżonka

nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 listopada 2007

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych i nie ma znaczenia sam tylko fakt, że właściciel lokalu nie mógł nim dysponować. Z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy, można na podstawie art. 224 § 1 kc (kodeksu cywilnego), żądać zapłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 grudnia 2006

Wezwanie do zapłaty - czy należy uregulować kwotę w wezwaniu?

Właśnie dostałem list z wezwaniem do zapłaty od jednej firmy. W wezwaniu tym jest napisane, że w przypadku niedokonania przeze mnie wypłaty w określonym terminie, firma będzie zmuszona przekazać sprawę prawnikowi. Czy rzeczywiście muszę uregulować kwotą o jaką mnie wzywają?

Otrzymane oświadczenie stanowi wezwanie do zapłaty…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości

współwłasności, czy na zaproponowany sposób wyjścia ze stosunku współwłasności, nie jest przeszkodą do wydania rozstrzygnięcia przez sąd w tym zakresie. Podstawowym sposobem zniesienia współwłasności jest podział rzeczy wspólnej i zasada ta odnosi się także do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2010

Można póżniej zgłosić nabycie spadku jeżeli uprawdopodobni się fakt późniejszego powzięcia wiadomości o spadku

?

Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 1983 roku, o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 lutego 2009
« Poprzednia 1 … 66  |  67  |  68  |  69  |  70 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.