Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie w doręczeniu przesyłki

Co zrobić, kiedy przewoźnik spóźni się z dostarczeniem przesyłki i spowoduje w ten sposób szkodę u nadawcy? Możliwości dochodzenia odszkodowania w takim przypadku są teoretycznie ograniczone do kwoty równej podwójnej wysokości przewoźnego. To z reguły dużo mniej, niż szkoda faktycznie poniesiona.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 grudnia 2009

Odpowiedzialność za sprzedaż napojów alkoholowych osobie nieletniej

, z czego 2.396 małoletnich z powodu upojenia alkoholowego umieszczono w izbach wytrzeźwień. Przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród nieletnich jest jednym z zadań wielu instytucji oraz organizacji pozarządowych, przy czym za taki stan rzeczy, organizacje

Słowa kluczowe: alkohol
Data utworzenia: 24 stycznia 2010

Pracownik ZUS wypełni dokumenty ubezpieczeniowe za przedsiębiorcę

. Dokumenty utworzą za nich pracownicy sal obsługi klientów na podstawie informacji uzyskanych prze płatników oraz przy wspomaganiu oprogramowania KSI ZUS. W każdym miesiącu pracownicy Zakładu wprowadzają do systemu KSI ZUS około 1,2 mln. papierowych

Słowa kluczowe: przedsiębiorca, ubezpieczenie
Data utworzenia: 23 lutego 2010

Opłata karna tylko za rzeczywiście pobraną energię

W związku z przeprowadzoną kontrolą pracownicy zakładu energetycznego wykryli samowolnie rozbudowanej wewnętrznej linii zasilania. Okazało się, iż podczas kontroli układ nie był włączony. Pomimo to zakład energetyczny zażądał opłaty za nielegalny

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 marca 2010

Stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 % stawki, o której mowa w § 1. Zgodnie z przepisami stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Przepis art. 56 § 1b ustawy – Ordynacja podatkowa zawiera

Słowa kluczowe: podatkowe prawo
Data utworzenia: 21 marca 2010

Opłata za dobrowolną zapłatę w toku egzekucji

, jak liczyć opłatę od takiej kwoty: 5%, uznając spełnione świadczenie pieniężne za pozostałe do wyegzekwowania w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, czy 15%, traktując to świadczenie jak

Słowa kluczowe: dłużnik, egzekucja, wierzyciel
Data utworzenia: 28 maja 2010

Dodatkowa opłaty za ponowne uruchomienie usługi

Dwa lata temu UOKiK przeprowadził badanie wzorców umów stosowanych przez dziewięciu operatorów telekomunikacyjnych. Jedną z badanych wówczas spółek była Vectra, która świadczy usługi telewizji kablowej oraz dostępu do Internetu i telefonu stacjonarnego. Badanie wykazało, że spółka stosuje niedozwolone postanowienia umowne, dlatego w lutym 2009…

Słowa kluczowe: klauzule umowne
Kategoria: Umowy
Data utworzenia: 29 sierpnia 2010

Wypłata rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby

wprowadza się podstawę prawną do wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby, tj. ponad 40 godzin, ale nie więcej niż do 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Forma rekompensaty pieniężnej ma być alternatywą dla udzielenia

Słowa kluczowe: rekompensata, urlop
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2010

Nowe zasady odpowiedzialności za zbrodnię zabójstwa

Uchwalono przez Sejm 22 października 2010 r. ustawa o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji nowelizuje m.in. art. 148 k.k., penalizujący zbrodnię zabójstwa. Nowelizacja ta jest uzasadniona oczywistą potrzebą zmiany stanu prawnego, który powstał w następstwie wyroku TK z dnia 16 kwietnia 2009 r. (sygn. akt P 11/08), w sprawie zbadania zgodności…

Słowa kluczowe: karne prawo
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 listopada 2010

Sankcje za nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne

W dniu 18 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny i Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVII Wydział Karny dotyczące sankcji za

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne
Data utworzenia: 18 listopada 2010
« Poprzednia 1 … 471  |  472  |  473  |  474  |  475 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.