Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozwód i separacja wg. prawa niemieckiego

Dwa lata temu moja siostra wyszła za obywatela Niemiec, rok temu urodził im się syn. Czy może się domagać alimentów na siebie i dziecko (w jakiej kwocie)? Jej mąż trzy miesiące temu wyprowadził się z domu, czy od tej pory liczy się separacja, czy

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 października 2006

Skutki nie stawienia się świadka na rozprawię sądowej

ze ma Pani na to 7 – dniowy termin. Co do obecności na kolejnej rozprawie to może Pani złożyć wniosek o przesłuchanie Pani w miejscu pobytu lub też na odległość za pomocą urządzeń technicznych (o czym była mowa powyżej). Istniej również

Słowa kluczowe: rozprawa sądowa, świadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 1 lutego 2007

Jak wyegzekwować od skazanego zobowiązanie do naprawienia szkody

zawieszonej kary pozbawienia wolności sąd z urzędu zarządza w przypadku gdy skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Sąd może także zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2007

Obowiązek przekzywania wynagrodzenia do rąk współmałżonka, rozwód i podział majątku

przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Przepis ten zatem określa, że dla

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2007

Zgdoda spółdzielni na montaż klimatyzatora zewnętrznego w mieszkaniu własnościowym

wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem że

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2007

Spółka musi zapłacić podatek od nieruchomości bez wydania decyzji przez gminę

powinniśmy zapłacić podatek bieżący i zaległy za 5 lat wraz z odsetkami. Uważamy, że jako osoby fizyczne powinniśmy otrzymać decyzję urzędu z naliczoną wysokością podatku, a nie składać deklarację podatkową i wpłacać podatek bez wezwania. Kto zaniechał

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lutego 2008

Zwrot nakładów poczynionych przez małżonka na majątek odrębny współmałżonka

przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W opisanym stanie faktycznym, zachodzi sytuacja, w której z własnych środków (stanowiących Pański majątek odrębny) dokonywał Pan

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 maja 2008

Podział majatku wspólnego małzonków po rozwodzie

gdy współmałżonek może ale nie chce podejmować żadnego zatrudnienia, nie zajmuje się także w tym czasie utrzymaniem domu itp. (raczej nie będzie uważane za ważny powód sytuacja, w której zona co prawda nie uzyskuje żadnych dochodów, ale w tym czasie

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2008

Podział wkładu mieszkanowego i prawa lokatorskiego do lokalu mieszkalnego

jedynie wkładu lokatorskiego - za taka kwotę nie można kupić nawet najmniejszego lokum. Czy istnieje jakakolwiek jeszcze inna możliwość wykupu abyśmy mieli oboje prawo do tego mieszkania?

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku, o

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 marca 2009

Okres prawa żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przez Gminę zalezy od daty zawarcia umowy

Mam problem dot. zwrotu bonifikaty za mieszkanie wykupione od miasta, a następnie sprzedane osobie obcej. Mieszkanie zostało wykupione w styczniu 1999 roku. W akcie notarialnym był zapis, że przez 10 lat nie można go sprzedać. Byliśmy jednak

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2009
« Poprzednia 1 … 249  |  250  |  251  |  252  |  253 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.