Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Na postawienie kontenera trzeba mieć pozwolenie na budowę

grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2013

Zawiadomienie o czynności egzekucyjnej przerywa bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego

zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w podatku od nieruchomości, powołując się na przedawnienie zobowiązania. Otrzymałam odpowiedź odmowną, w związku z tym, że jak pisze gmina nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia wskutek zastosowania środka

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2013

Urlop bezpłatny nauczyciela wliczony do stażu pracy

. U. Nr 16, poz. 114) w zakresie wysokości stawek uposażenia zasadniczego, dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, zasady zaszeregowania i awansowania oraz przyznawania dodatków do uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich wydane

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 sierpnia 2013

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych

obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Reasumując, z opisanego stanu faktycznego wynika, że przyczyną rozwiązania stosunku pracy będzie „likwidacja stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, tj. rozwiązanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 listopada 2013

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty

. Zgodnie z jego treścią warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej: 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2013

Środki obrony przed pomówieniem i zniesławieniem

tutaj znaczenia fakt sformułowania obraźliwych treści w formie pisemnej. Sprawca za to przestępstwo podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności. Występek z art. 212 kk jest ścigany z oskarżenia prywatnego (nie z urzędu) co oznacza

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Spółka musi oznaczać pisma danymi rejestrowymi

porządkowy. Ustawodawca wprowadził jednak sankcje za niedopełnienie obowiązku informacyjnego (art. 34 ust. 3 ustawy o KRS, art. 595 K.s.h.) poprzez możliwość nałożenia grzywny przez sąd rejestrowy do kwoty 5.000 zł. Oczywiście kwestia już możliwości

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2014

Nieważność czynności prawnej z uwagi na brak świadomości

wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. W przypadku, gdy sąd podzieli Pana stanowisko to umowa uznana zostanie za nieważną a składniki majątku, którymi rozporządzono niejako „powrócą” do masy spadkowej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2014

Możliwość nałożenia opłaty adiacenckiej na właściciela nieruchomości

Bardzo proszę o konkretne wyjaśnienia dot. nakładania opłaty adiacenckiej przez miasto. (co to za opłata i za co jest naliczana - wiem). Chodzi mi o wyjaśnienia dotyczące przede wszystkim tego, czy w przypadku budowy kanalizacji i dróg na osiedlu

Słowa kluczowe: adiacencka opłata
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 lipca 2009

Prawo autorskie do programów komputerowych

ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 czerwca 2012
« Poprzednia 1 … 248  |  249  |  250  |  251  |  252 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.