Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skarga o wznowienie postępowania nie jest dopuszczalna w każdej sprawie

) to dochodzenie naprawienia szkody jaką Pan poniósł od osoby, która w sposób zawiniony do niej doprowadziła. Może Pan zatem wytoczyć postępowanie cywilne w tym zakresie, podpierając się wyrokiem sądu karnego, który wydał orzeczenie skazujące za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2011

Nie każdy wzór przemyslowy może podlegać ochronie

typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Za wytwór uważa się także: przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony); część składową

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011

W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega zawieszeniu ale nie rozwiązaniu

. Pracownik ma prawo ubiegać się o udzielenie urlopu bezpłatnego w takim wymiarze, w jakim uzna to za stosowne. Pracodawca natomiast nie jest związany wnioskiem pracownika, w którym określony został maksymalny wymiar urlopu bezpłatnego i ma prawo udzielić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 maja 2011

O zmianie wysokości alimentów komornika informuje wierzyciel

faktycznym postępowanie komornika należy uznać za zasadne, choć w myśl art. 808 k.p.c. jeżeli złożona w postępowaniu egzekucyjnym kwota pieniężna nie podlega natychmiastowemu wydaniu, powinna być złożona na rachunek depozytowy sądu. Przepis ten jednak dotyczy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 czerwca 2011

Zameldowanie na pobyt stały nie ma związku z prawem do zajmowania lokalu mieszkalnego

, obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, z wyłączeniem osób wymienionych w pkt. a) i b), obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym

Słowa kluczowe: eksmisja, PESEL, pobyt stały, umowa najmu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2012

Wyrok orzekający rozwód może modyfikować wcześniej orzeczony obowiązek alimentacyjny

Rok temu w postanowieniu sądu rejonowego, w ramach ugody sąd zasądził mi alimenty w wysokości 1.500 zł miesięcznie na utrzymanie żony oraz opłacanie czynszu w wysokości 600 zł za mieszkanie. W tym roku odbyła się rozprawa rozwodowa. Sąd wydał wyrok

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 maja 2012

W razie zawarcia umowy pod wpływem błedu można się uchylić od skutków złożonego oświadczenia woli

okoliczności związane z wprowadzeniem Pani w błąd. Z uwagi na fakt, że została pani powiadomiona o fakcie przelewu wierzytelności pismo to najlepiej jest przesłać zarówno do cedenta jak i cesjonariusza (nowego i poprzedniego wierzyciela), listem poleconym za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2012

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

formalnie występują w postępowaniu dwie strony. Powód, który składa pozew wpisuje tam swoje argumenty za orzeczeniem rozwodu. Pozwany ma możliwość w odpowiedzi na pozew do wypowiedzenia się w sprawie złożonego powództwa, argumentów w nim zawartych. W

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 czerwca 2012

Budowa stawu wymaga pozwolenia wodnoprawnego

żeby skutecznie ukrócić tę szkodliwą emisje na moje grunty. Jest jeszcze problem tego rodzaju że przebywam za granicami kraju, a więc jak mogę skutecznie reprezentować swoje sprawy?

Korzystanie wód, ich kształtowanie, w tym także budowa różnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Obowiązek zwrotu kosztów przejazdu dziecka do szkoły

publicznej. Z przepisów tych wynika zatem, że koszty związane z dowożeniem dziecka do szkoły winny odpowiadać wysokości kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Gmina nie tylko nie ma obowiązku zwrotu kosztów za przejazd

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 czerwca 2012
« Poprzednia 1 … 246  |  247  |  248  |  249  |  250 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.