Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Korekta wpisu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej

W roku 2000 zarejestrowałem działalność gospodarczą na własne nazwisko. Z uwagi na wyjazd za granicę, faktycznie działalności nie rozpocząłem i jeszcze w tym samym miesiącu złożyłem wniosek o wykreślenie z rejestru działalności (wysłałem listem

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 lutego 2014

Zmiana warunków stanowi podstawę do zmiany obowiązku alimentacyjnego

lub z wynagrodzenia za pracę (nawet jeżeli jest to majątek wspólny małżonków), albo z innej działalności zarobkowej dłużnika. Tym samym nawet w Polsce nie ma możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela osobistego z nieruchomości stanowiącej

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 sierpnia 2014

Obowiązki wspólnika spółki jawnej

. Ma Pan prawo podjąć czynności, które zmierzałyby do rozwiązania spółki, gdy zachodzą ku temu ważne powody. Uznanie powodów za ważne pozostaje w gestii sądu. Jakie to są więc te ważne powody? Ustawodawca rozstrzygnął, że takim ważnym powodem jest

Słowa kluczowe: spółka jawna, wspólnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2006

Przesłanki unieważnienia testamentu własnoręcznego

spełnia te przesłanki. Brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego , jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Ustanowienie kuratora dla małoletniego dziecka

Występuję o rozwód za obopólną zgodą. Powierzam opiekę rodzicielską nad naszą córką żonie. Jednocześnie chcę ustanowić kuratora dla córki by mieć wpływ na wychowanie dziecka i możliwość korekty decyzji żony (wspólnie z kuratorem).

Władza

Słowa kluczowe: opieka, władza rodzicielska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 września 2006

Uniewinnienie a koszty procesu w sprawie karnej

kosztów w postaci wynagrodzenia obrońcy. Nie ma możliwości żądania zwrotu tych kosztów od prokuratora, gdyż działa on w interesie publicznym, a postępowanie sądowe ma za cel ustalenie czy sprawca popełnił przestępstwo, a jeżeli tak to skazanie go na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2006

Ustalenie ojcostwa i obowiązek alimentacyjny

W ubiegłym roku urodziłam dziecko, które nie pochodzi z związku małżeńskiego. W USC sama zgłosiłam urodzenie, dziecko ma moje nazwisko. Ojciec dziecka nie złożył żadnego oświadczenia o tym, że uznaje dziecko za swoje. Mam ciężką sytuację finansową

Słowa kluczowe: alimenty, ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 stycznia 2007

Wykreślenie hipoteki po spłacie długu

stosuje się. W takim wypadku hipoteka ulega podziałowi zgodnie z postanowieniami umowy. W przypadku wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, pociąga to za sobą wygaśnięcie hipoteki, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 94

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 stycznia 2007

Autorskie prawa majatkowe do utworu literackiego

Chcę nagrać i wydać na płytach CD książki. Oczywiście koszty lektora, nagrania, dystrybucji etc. są dla mnie jasne. Jednak chcę być pewien czy muszę komukolwiek płacić jakieś honorarium za prawo do książki autora który już nie żyje?

Zgodnie

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Przedawnienie zobowiązania wobec urzędu skarbowego

. Środkiem egzekucyjnym (czynnością egzekucyjną) jest w świetle ustawy egzekucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, z rachunków bankowych i innych wierzytelności pieniężnych, z praw z

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 stycznia 2007
« Poprzednia 1 … 237  |  238  |  239  |  240  |  241 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.