Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo występowania przez pełnomocnika na zgromadzeniu spółdzielni

nieprawidłowe. Inaczej mówiąc prawo dopuszcza reprezentowanie członka spółdzielni w walnym zgromadzeniu poprzez pełnomocnika. Nie jest to „moda” tylko doszło do zmiany przepisów prawa spółdzielczego polegającej na dopuszczeniu do udziału członka na walnym za

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Samoocena pracownika opery

samooceny przez pracownika za zgodne z prawem pracy i dopuszczalne w oparciu o podane przez Pana kryterium, aczkolwiek zasady estetyki baletowej – jak Pan słusznie zauważył – mogą w wymiarze praktycznym nastręczać wiele trudności. Jarosław Olejarz

Słowa kluczowe: balet, ocena pracownika, opera, praca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 kwietnia 2014

Brak stawiennictwa oskarżonego nie tamuje rozpoznania wniosku o poddanie się karze

. o dobrowolne poddanie się karze. Zgodnie z tym przepisem prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie wyroku i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych w Kodeksie karnym za przypisany mu występek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Brak zgody małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego a orzeczenie rozwodu

lub z nienawiści do małżonka winnego, uznanie odmowy za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego nie budzi wątpliwości - uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 16 marca 1968 r. - III CZP 70/66, OSN 1968, poz. 77). Ocena

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2007

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego

socjalny. Sytuacja jest niesprawiedliwa, mimo formalnych ograniczeń, co do znanych mi możliwości wejścia w stosunek najmu, jestem solidarnie odpowiedzialna za wszystkie jego zobowiązania za mieszkanie, ponieważ jestem pełnoletnią osobą zameldowaną w tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Zdrada jako zawiniona przesłanka rozowodowa i jej znaczenie przy orzeczeniu rozwodu

i moralnej, która łączyła małżonków i może być - zależnie od okoliczności - uznane za ważną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego - orzeczenie SN z dnia 26.03.1952 roku, sygn. C813/51, NP. 1953/5, str. 82). W opisanym przypadku można jednak

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lipca 2007

Odstąpienie od umowy zawartej na Allegro z powodu wady oświadczenia woli w postaci błędu

czy wygram ją czy nie .

Z przedstawionego opisu oraz z opisu zamieszczonego na aukcji nr numer 266989023 na platformie aukcyjnej Allegro.pl wynika, że przedmiotem sprzedaży w formie aukcji elektronicznej prowadzonej za pośrednictwem Allegro.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 grudnia 2007

Budynek winien być utrzymywany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Organ nadzoru może uznać za nieodpowiedni stan techniczny wówczas, gdy ujawniony stan obiektu narusza wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i tylko w takim

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 marca 2008

Przesłanki wypowiedzenia umowy najmu mieszkania komunalnego

wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2008

Stosunek pracy członka zarządu spółdzielni

dniu i wchodzącą w życie w tym dniu uchwałę tej rady o upoważnieniu przewodniczącego rady nadzorczej do rozwiązania z tą osobą umowy o pracę za wypowiedzeniem (wypowiedzenia zmieniającego), przy czym jedyną przyczyną wypowiedzenia jest odwołanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2009
« Poprzednia 1 … 234  |  235  |  236  |  237  |  238 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.