Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Student ma obowiązek zwrócić legitymację studencką

art. 188 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w zakresie ulgi w opłatach za przejazdy). Przepis ten w ust 2a określa, że osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Uciekanie przez dłużnika z majątkiem może stanowić przestępstwo

przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia. Oba te przepisy przewidują odpowiedzialność karną za dokonanie czynu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2012

Urlop na żądanie

jego nieobecność w pracy z tego powodu nie może być uznana za nieusprawiedliwioną. Urlop na żądanie nie wchodzi zgodnie z treścią art. 163 § 1 k.p. do planu urlopów. Przepis ten wprost wskazuje, że planem urlopów nie obejmuje się części urlopu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 września 2012

Bank nie każdemu udzieli informacji objętych tajemnicą bankową

przelewy na nazwisko i adres dłużnika. Sprawa jest w toku postepowania sądowego.

Zgodnie z treścią art. 104 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 października 2012

Osoba opiekująca się małoletnim i wspólnie z nim zamieszkująca ma prawo do lokalu socjalnego

może zostać wykonana tylko do lokalu socjalnego przyznanego przez właściwą gminę. Oczywiście eksmisja z lokalu mieszkalnego nie ogranicza prawa właściciela lokalu do żądania zapłaty zaległości oraz zapłaty bieżących opłat za zajmowany lokal mieszkalny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2012

Wypowiedzenie najmu następuje ze skutkiem na koniec miesiąca

miesięczne wypowiedzenia? Czy kaucje, która została mi wpłacona w wysokości miesięcznego wynagrodzenia za wynajem może zostać przeze mnie pobrana na poczet jednomiesięcznego wypowiedzenia?

Zgodnie z art. 110 k.c. (kodeksu cywilnego) jeżeli ustawa

Słowa kluczowe: lokal mieszkalny, lokator, najem, najemca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012

Powód może cofnąć pozew ale musi mieć zgodę pozwanego

taka nie będzie wymagana jedynie w przypadku, gdy powód wraz z cofnięciem pozwu złoży oświadczenie o zrzeczeniu się roszczenia. Należy zaznaczyć, że mimo zaistnienia okoliczności określonych w art. 203 k.p.c. sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Nie każda umowa wymaga zachowania formy pisemnej

dokonania określonej czynności prawnej. Przedsiębiorca taki może nie móc powołać dowodu ze świadków dla udowodnienia faktu zawarcia umowy oraz jej treści. Reasumując, w opisanym przypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby przesłanie umowy za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2013

Dłużnik nie może wskazać sposobu egzekucji

Dłużnik mieszka i pracuje za granicą, a jedynym majątkiem jaki posiada w Polsce jest samochód zarejestrowany wyłącznie na niego, z którego korzysta wyłącznie jego małżonka, która jest jednocześnie jego wierzycielem z tytułu alimentów. Czy zatem

Słowa kluczowe: alimenty, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 stycznia 2014

Nadanie przez sąd klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika

faktu – czyli wyrażenia zgody przez małżonkę na zawarcie umowy pożyczki - za pomocą środków dowodowych oznaczonych w k.p.c. tj. w postaci dokumentu urzędowego lub prywatnego ( tak stanowi treść obecnie obowiązującego art. 787 k.p.c. ). Stanowisko

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2014
« Poprzednia 1 … 233  |  234  |  235  |  236  |  237 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.