Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wpłata pieniędzy na rachunek bankowy, może stanowić bezpodstawne wzbogacenie

decyzji ubezpieczyciela, otrzymana kwota zasadniczo może być uznana za świadczenie nienależne, do zwrotu którego może Pan zostać zobowiązany. Nie otrzymał Pan żadnego dokumentu, z którego wynika, że świadczenie w takiej wysokości jest Panu należne z tytułu

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2010

Przedawnienie zobowiazań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi co do zasady lat 10

tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. Należy także zaznaczyć, że poprzez pewne czynności i działania bieg terminu przedawniania może zostać zawieszony lub przerwany. W

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 lutego 2010

Darowizny dokonane na rzecz spadkodawcy nie są odliczane od ewentualnego roszczenia o zachowek

dokonane wpłaty na rzecz spadkodawcy byłby zaliczone na tytuł dożywocia. Zgodnie z art. 908§ 1 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2010

Orzeczenie sądu utrzymujące postanowienie prokuratora odmawiającego wszczęcia dochodzenia nie jest orzeczeniem kończącym postępowanie sądowe

rozważenia wszystkich wniosków i zarzutów wskazanych w zażaleniu, a w uzasadnieniu orzeczenia podać dlaczego te wnioski i zarzuty uznał za niezasadne. Każde postanowienie wydane w postępowaniu karnym winno zawierać uzasadnienie, chyba że ustawa zwalnia z tego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 15 marca 2010

Spadkobiercy ustawowi mogą wystąpić z roszczeniem o zachowek w stosunku do osoby obdarowanej przez spadkodawcę

obdarowanych przez spadkodawcę za życia. Zgodnie z art. 994 § 1 k.c. przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim

rodzicielskiej z zachowaniem przepisów określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Opiekun co do zasady może reprezentować osoby pozostające pod jego opieką we wszystkich sprawach, za wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów. W

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Zmiana ewidencji gruntów po wprowadzeniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 maja 2010

Postępowania w sprawie o rozwód po złożeniu pozwu

opłaty. Po złożeniu pozwu, sąd doręcza go pozwanemu, który w terminie 14 dni ma prawo złożyć odpowiedź na pozew (za wyjątkiem postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, gdzie wniesienie odpowiedzi na pozew jest obligatoryjne - art. 479 § 1 k.p.c

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

Zmiana nazwiska dziecka przez matkę wymaga zgody ojca

Mam 2 letniego synka, ma on nazwisko mojego byłego partnera, który nie jest jego ojcem biologicznym. Obecnie rozstaliśmy się, on jest za granicą, Chciałabym zmienić synowi nazwisko na moje, bo nic nie załatwię, bo on nie ma zamiaru wrócić do

Słowa kluczowe: nazwisko
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lipca 2010

Dłużnik nie może zmusić wierzyciela do umorzenia długu

dłużnikowi kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres dwunastu miesięcy. Reasumując, może Pan w zasadzie wystąpić do wierzyciela o umorzenie części lub nawet całości zadłużenia, jednakże tylko od dobrej woli wierzyciela

Słowa kluczowe: umorzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 230  |  231  |  232  |  233  |  234 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.