Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustanowienie drogi koniecznej na gruntach Skarbu Państwa

gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2009

Przekazanie zdjęć zawierających treści pornograficzne nie zawsze wyczeruje znamiona przestępstwa

wszelkim zasadom obyczajowym, moralnym, religijnym, a nawet biologicznym. Aby mówić także o odpowiedzialności karnej za prezentowanie treści pornograficznych, musi zaistnieć przesłanka publicznego prezentowania treści pornograficznych. Prezentowanie będzie

Słowa kluczowe: pornografia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej odbywa się w postępowaniu nieprocesowym

wystąpić do sądu o podział majątku. Czy sąd może przyznać mi na wyłączną własność mieszkanie, bez udziału byłego męża i bez konieczności spłaty udziału za mieszkanie byłemu mężowi?

Jeżeli chodzi o podział majątku wspólnego to co do zasady oboje

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 marca 2009

Posiadanie bez zezwolenia broni palnej jest przestępstwem

kartę rejestracyjną broni pneumatycznej, jest obowiązana niezwłocznie zbyć broń i amunicję do tej broni. Za wykonanie tego obowiązku, uważa się także pozbawienie broni palnej cech użytkowych. Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2009

Spółdzielcza umowa o pracę

). Członek spółdzielni nie może być zatrudniony w ramach pracowniczego stosunku pracy, tym samym naszym zdaniem (na podstawie opisu stanu faktycznego) należałoby uznać, że umowa jaka została zawarta, winna być uznana za spółdzielczą umowę o pracę, a nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 kwietnia 2009

Zmiana wysokości alimentów

zatem w opisanym stanie faktycznym, na zobowiązanym (oprócz zapłaty alimentów), ciążył obowiązek dostarczania małoletniemu dziecku wyżywienia, to nie dopełnienie tego obowiązku, a co za tym idzie, większe obciążenie finansowe drugiego z rodziców, może

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 kwietnia 2009

Przedawnienie wykonania kary pozbawienia wolnosci w razie odmowy odroczenia jej wykonania

konsekwencje izolacji więziennej. Osoba popełniająca przestępstwa musi liczyć się z tym, że będzie musiała ponieść za swoje czyny przewidzianą prawem karę, która może stanowić dolegliwość nie tylko dla niej, ale również dla jej rodziny [1

Słowa kluczowe: odroczenie kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 lipca 2009

Prawo do zachowku w przypadku darwoziny

albo do jego uzupełnienia. Roszczenie to przysługuje wobec spadkobierców testamentowych, bądź obdarowanych przez spadkodawcę za jego życia. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 sierpnia 2009

Poświadczenie dziedziczenia sporządzone przez notariusza

obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą. Aby notariusz mógł sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, należy załączyć odpowiednie

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2009

Umowa o dzieło z osobą niełnoletnią

przez modela lat 13, można zawrzeć umowę z nim za zgodą rodziców. Obowiązek podatkowy w każdym z tych przypadków powstanie po stronie rodziców, a nie dziecka. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009
« Poprzednia 1 … 228  |  229  |  230  |  231  |  232 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.