Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Służebność gruntowa może zostać ustanowiona wbrew stanowisku właściciela

niedokonywanie działań lub niekorzystanie z uprawnień przez właściciela nieruchomości obciążonej. Umowa powinna rozstrzygać kwestię ewentualnego wynagrodzenia za ustanowienie służebności, jeżeli strony takie wynagrodzenie przewidziały oraz ponoszenie ciężarów

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2008

Eksmisja winna dotyczyć wszystkich osób zamieszkałych w mieszkaniu

odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 października 2008

Wyjawienie majątku dłużnika

, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swej należności ze znanego majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy. Wniosek taki składa się w sądzie rejonowym właściwości ogólnej dłużnika (siedziby lub

Słowa kluczowe: długi, wyjawienie majątku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2008

Odroczenie terminu rozprawy sądowej na wniosek strony

nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć. Jeżeli nie zachodzą przeszkody wskazane w art. 214 k.p.c., to ponieważ udział w rozprawie jest tylko prawem strony (por. art. 211 k.p.c. ), jej nieobecność nie pociąga za

Słowa kluczowe: odroczenie rozprawy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Emerytuara jest należna bez względu na staż pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zaewidencjonowana na koncie ubezpieczonego, za okres od 1 stycznia 1999 r. powiększona o zwaloryzowany kapitał początkowy. Emerytura stanowić będzie równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia zgromadzonej na

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

wpisuje tam swoje argumenty za orzeczeniem rozwodu. Pozwany ma możliwość w odpowiedzi na pozew do wypowiedzenia się w sprawie złożonego powództwa, argumentów w nim zawartych. W odpowiedzi na pozew w sprawie rozwodowej winien Pan odnieść się do pozwu i

Słowa kluczowe: odpowiedź na pozew, rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2008

Jak obliczyć kwotę należnego zachowku

zmarłej matce. Zakładając, że na masę spadkową po zmarłej składa się jedynie ½ udziału w przedmiotowej nieruchomości, a także że nie otrzymała Pani za życia spadkodawcy żadnych darowizn, które byłby doliczone na potrzeby wyliczenia zachowku do

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 grudnia 2008

Dopiero oddalenie przez sąd powództwa o uchylenie uchwały spółdzielni mieszkaniowej powoduje wygaśniecie członkostwa

mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, za 6 miesięcy

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 stycznia 2009

Przedawnienie roszczeń z działalności gospodarczej

Czy przedawniają się roszczenia dotyczące zapłaty za towar w działalności gospodarczej? W 2006 roku komornik powiadomił mnie, że przyłączył sprawę egzekucji jednej firmy do wszczętego wcześniej postępowania. Swoje zobowiązanie w stosunku do

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Dziadkowie nie są uprawnieni do żądania od sądu wydania orzeczenia ustalającego kontakty z wnukami

swojej matki. Wnuczki są bardzo za swoim ojcem, który próbuje walczyć o większy kontakt z nimi. Ponieważ obawiam się o dalszy rozwój psychiczny wnuczek spowodowany działaniami ich matki, chciałbym samodzielnie skierować wniosek do sądu, albo o

Słowa kluczowe: opieka
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2009
« Poprzednia 1 … 227  |  228  |  229  |  230  |  231 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.