Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Obowiązek lustracyjny

, mają osoby, o których mowa w art. 4, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Art. 4 wymienia enumeratywnie wszelkie osoby, które w rozumieniu ustawy są osobami pełniącymi funkcje publiczne. Zgodnie z art. 4 pkt. 39 ustawy, za osoby pełniące

Słowa kluczowe: lustracja
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Zrzeczenie się roszczenia o zachowek

Pana rzecz) zawrzeć z siostrą porozumienie, że w związku z otrzymaną darowizną, która podlega doliczeniu do masy spadkowej, Pan przekazuje siostrze określoną kwotę pieniędzy, którą ona przyjmuje w zamian za zrzeczenie się wszelkich roszczeń w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2007

Data pewna a przestępstwo wypełniania blankietu opatrzonego cudzym podpisem

samorządu terytorialnego albo przez notariusza - od daty wzmianki. W razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty śmierci tej osoby. Opisane przez

Słowa kluczowe: data pewna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2007

Kartkówki dla pracowników

podstawie wykonywania obowiązków pracowniczych, które przełożony ocenia za dany okres. Rozporządzenie poza rozmową, która ma się odbyć na 7 dni przed sporządzeniem oceny, nie przewiduje w żaden sposób prowadzenia testów i innych metod sprawdzania wiedzy

Słowa kluczowe: kwalifikacje
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2007

Aliemty wyrównawcze od rodziny ojca dziecka

przesłuchania w charakterze strony. Może Pani także zażądać aby Pani były mąż został przesłuchany w charakterze strony z odebraniem przyrzeczenia i uprzedzeniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oczywistym jest, że zmiana

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 grudnia 2007

Podział majątku w czasie trwania małżeństwa

nieruchomości wymagana jest pod rygorem nieważności forma aktu notarialnego). Notariusz sporządzając umowę w zakresie szerszym, o którym Pani pisze pobierze taksę notarialną za te czynności (które zasadniczo mają charakter podziału majątku wspólnego) jako

Słowa kluczowe: rozwód, ustrój, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Wymeldowanie osoby z mieszkania

. 29 ust. 2 cytowanej ustawy). Na tej podstawie Pani brat może złożyć wniosek o wymeldowanie tej osoby, jeżeli jej pobyt poza miejscem zameldowania trwa dłużej niż 3 miesiące, wskazując za podstawę, że osoba ta nie dopełniła ciążącego obowiązku

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 grudnia 2007

Przymusowe opróżnienie lokalu mieszkalnego zajmowanego przez żonę po rozwodzie

spółdzielczy lokatorski. Spółdzielcze lokatorskie prawo do tego mieszkania pochodzi ze spadku po moim ojcu. W chwili obecnej spółdzielnia (mając dokumenty spadkowe) uznała że żona nie ma prawa do mieszkania i przyjęła wniosek o wykup mieszkania uznając mnie za

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2007

Środki zaskarżenia po uprawomocnieniu się wyroku I instancji

Zostałam powiadomiona o posiedzeniu sądu w sprawie karnej, w której występowałam jako oskarżona. W zawiadomieniu była informacja o tym, że obecność nie jest obowiązkowa. Na posiedzeniu tym zapadł wyrok skazujący mnie za tzw. piractwo komputerowe

Słowa kluczowe: karne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2008

Prawo do zasiłku chorobowego po zakończeniu urlopu wychowawczego

Przebywam obecnie na urlopie wychowawczym, który kończy się za kilka dni. Jestem jednak w takim stanie zdrowia, że po tym jak kończy się mój urlop wychowawczy, otrzymam zwolnienie lekarskie. Czy w związku z dostarczeniem pracodawcy zwolnienia

Słowa kluczowe: urlop wychowawczy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 stycznia 2008
« Poprzednia 1 … 225  |  226  |  227  |  228  |  229 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.