Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie alimentów

. Wierzyciel nie ma jednak obowiązku dochodzenia egzekucji a jedynie prawo do tego. Może zatem egzekwować swoje roszczenie przez komornika w ciągu całego okresu przedawnienia, a w tym czasie naliczone mogą być odsetki za zwłokę, które w rezultacie mogą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2013

Wcześniejsza emerytura i świadczenia przedemerytalne

nabywają prawo do emerytury po osiągnięciu wieku: kobieta – 55 lat, a mężczyzna – 60 lat, jeżeli posiadają co najmniej 20- lub 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy. Z możliwości przyznania emerytury

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2007

Zdrada jako przesłanka rozwodu

i moralnej, która łączyła małżonków i może być - zależnie od okoliczności - uznane za ważną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego - orzeczenie SN z dnia 26.03.1952 roku, sygn. C813/51, NP. 1953/5, str. 82). Nie mniej jednak pomimo

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008

Windykacja należności czyli jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

możliwości jej odzyskania. Pomimo tego, że wiele osób uznaje weksel za zabezpieczenie, nie stanowi on rzeczowego zabezpieczenia, a jedynie daje możliwość skorzystania z szybszej i łatwiejszej drogi sądowej. Pierwszym krokiem w dochodzeniu swoich należności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2006

Weksel - podstawowe informacje

pieniężnej. Aby jednak dokument ten możne było uznać za weksel , musi spełnić wszystkie przesłanki określone w ustawie. Prawo wekslowe jest prawem bardzo sformalizowanym, i najmniejsze odstępstwo od zapisów ustawy, powoduje bardzo duże konsekwencje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Upadłość a prawo członka spółdzielni mieszkaniowej

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Kupiłem mieszkanie w 1998 r. wpłacając za nie 100% ustalonej przez spółdzielnię wartości. Dwa lata temu zwróciłem się z wnioskiem o wyodrębnienie mojego mieszkania (ustanowienie KW). Z uwagi na

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 maja 2006

Ustanowienie drogi koniecznej

przesłanki. Tak, więc można żądać od właściciela gruntu sąsiedniego ustanowienia potrzebnej służebności drogowej, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej a tak jest w Pana przypadku. Oczywiście za obciążenie takiej nieruchomości

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2006

Wysokość alimentów a zarobki pozwanego

dalsze rozprawy skorzystać z pełnomocnictwa adwokata, to w razie mojej wygranej pozwany ma obowiązek zapłacić za tą usługę?

Co do zastępstwa procesowego. Oczywiście wnosząc powództwo do sądu, gdy korzysta Pani z pełnomocnika procesowego (adwokata

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2006

Udostępnienie wynajmowanego mieszkania

innych opłat, co najmniej za 3 pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących zaległości, wynajął

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Zgoda ojca dziecka na wyjazd dziecka poza terytoriu RP

orzeczenie. Niestety musi Pani złożyć do sądu wydziału rodzinnego wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dzieci w przedmiocie wydania orzeczenia zezwalającego na wyjazd za granicę z Panią dwójki dzieci i tym samym zmianę orzeczenia dotyczącego

Słowa kluczowe: alimenty, władza rodzicielska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006
« Poprzednia 1 … 221  |  222  |  223  |  224  |  225 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.