Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zabezpieczenie pomysłu poprzez umowę o zachowaniu poufności

zakresie zakazu wykorzystania uzyskanych wiadomości lub informacji. Można w tym zakresie posłużyć się także zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1983 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warto także w umowie wprowadzić kary umowne za naruszenie

Słowa kluczowe: idea, konkurencja, NDA, pomysł
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2011

Obowiązek meldunkowy spoczywa na lokatorze

Mam pytanie dot. wymeldowania z pobytu stałego matki. Jestem właścicielką mieszkania, które jest w trakcie sprzedaży, w związku z wjazdem na stale za granice. Matka nie chce wyrazić na to zgody. Czy mogę ją sama wymeldować, czy musi to zrobić ona

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Umowa przenosząca prawa autorskie musi wskazywać dzieło oraz pola eksploatacji

, należy uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami. Obyczaje te wymagają bowiem, aby autor, przenosząc autorskie prawa majątkowe, uzyskał w zamian stosowne świadczenie ze strony kontrahenta. Uzyskanie takiego świadczenia jest wysoce wątpliwe, gdy chodzi o

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Postępowanie upadłościowe Amber Gold a sprawa karna - to dwa różne postępowania

zostać przesłuchany w ramach pomocy prawnej w miejscu swojego zamieszkania. Jedyny raz gdy będzie Pan musiał pojechać do Gdańska to, gdy po wniesieniu aktu oskarżenia Sąd będzie chciał Pana przesłuchać osobiście. Wszelkie inne czynności można załatwić za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2012

Konsument może wypowiedzieć umowę z przedsiębiorstwem energetycznym na koniec nastepnego miesiąca

Mam w umowie z przedsiebiorstwem energetycznym zapis, że umowa zawarta jest na okres roku i ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok. Umowę taką mogę wypowiedzieć za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy istnieją przepisy, które

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2012

Dobrowolne wpłaty na rachunek komornika nie wstrzymują czynności egzekucyjnych

dobrowolnych wpłat nie pokrywających całość zadłużenia nie zwalania w żadnej mierze komornika od przeprowadzenia egzekucji zgodnie z wnioskiem wierzyciela. Oznacza to, że komornik może nie tylko zająć wynagrodzenie za pracę dłużnika, ale także rachunek bankowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 grudnia 2012

Każdy z małżonków może powołać drugiego współmałżonka do spadku

, by już teraz, za życia obojga, usankcjonować prawnie przejęcie na własność całego mieszkania przez tą osobę, która przeżyje? Mamy dorosłego syna, samodzielnego.

Przypuszczam, że przysługuje państwu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Sprzedaż długu przez bank

ubiegłym miesiącu zwrociła się do mnie jednak kancelaria prawna żądając spłaty ponad 1 tys. zł tytułem zadłużenia powstałego za prowadzenie rachunku. W banku mnie zbyli, mówiąc że dług został sprzedany i że mam rozmawiać z kancelarią która dług kupiła. Czy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 września 2006

Uniknięcie wykonania kary pozbawienia wolności

Najwyższego za pośrednictwem sądu odwoławczego. W kasacji należy podać na czym polega uchybienie. Kasacja podlega opłacie. Do wniosku o kasację należy dołączyć dowód opłaty. Kasację można wnieść tylko w przypadku rażącego naruszenia prawa albo w przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 kwietnia 2007

Obowiązek alimentacji i opieki nad chorym dorosłym dzieckiem

małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 maja 2007
« Poprzednia 1 … 218  |  219  |  220  |  221  |  222 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.