Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę

2008 roku wręczył mi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony za wypowiedzeniem, w moim miejscu pracy i w godzinach pracy w drugiej firmie. Czy jest to zgodne z art. 41 Kodeksu Pracy, czy pracodawca ten nie miał obowiązku wręczyć mi

Słowa kluczowe: doręczenie, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008

Nieuzasadnione wezwanie policji stanowi wykroczenie

lub swawola. Jeżeli zatem osoba, która wezwała policje do interwencji zrobiła to w sposób złośliwy to policja winna sama z urzędu skierować wniosek o ukaranie za wykroczenie z art. 66 k.w. Może także Pan lub Pana teść złożyć takie zawiadomienie

Słowa kluczowe: wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 października 2008

Gmina informuje lokatora z orzeczoną eksmisją o przyznaniu lokalu socjalnego

opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł. Istnieje takze prawna możliwość, że lokal

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2008

Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z całego majątu dłużnika nawet gdy nie był on zabezpieczeniem długu

nieruchomość w postaci domu. Czy faktycznie jak twierdzi nic nie można mu zrobić? Dom nie jest zabezpieczeniem kredytu.

Dłużnik za zaciągnięte zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem, to znaczy wszystkimi składnikami majątku jakie posiada. Bank może

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Obowiązek alimentacyjny oznacza dostarczenie środków utrzymania

wynikało to z jej złej woli. Tym bardziej, Pański wniosek nie stoi na przeszkodzie, aby sąd ustalił także oprócz ponoszenia opłat za mieszkanie, odpowiednią kwotę miesięczną alimentów. Sąd w tym zakresie nie jest związany żadnymi przepisami prawa

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku

umownego działu spadku, powoduje podział masy spadkowej (określonych składników majątkowych tej masy), na rzecz określonych spadkobierców. Każdy spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2009

Udział w majątku wspólnym małżonka wynosi co do zasady połowę

, który był spłacany z dochodów wspólnych. Jednocześnie żona swoje mieszkanie zdała do spółdzielni. W 2003 roku sprzedaliśmy mieszkanie, a za uzyskane pieniądze kupiliśmy domek. W akcie notarialnym jesteśmy współwłaścicielami tej nieruchomości. Od 2006

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lutego 2009

Dłużnik może żądać umorzenia egzekucji przyszłych rat alimentacyjnych jeżeli spłaci zaległości

świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Nie można grozić osobie zmuszając ją do określonego dziłania

osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Taka groźba związana z upublicznieniem materiałów zebranych przez tą osobę, może być właśnie uznana za groźbę bezprawną. Ponadto jeżeli

Słowa kluczowe: groźba
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 listopada 2009

Możliwość zabudowania gruntu w obszarze zieleni urządzonej

prawnych). Definicja małej gastronomii, powinna być zamieszczona w słowniczku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - na początku części opisowej. Sam plan (rysunek) powinien wskazywać precyzyjnie tereny pod zabudowę np. za pomocą linii zabudowy

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2009
« Poprzednia 1 … 216  |  217  |  218  |  219  |  220 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.