Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie można wymeldować osoby przebywającej w zakładzie karnym bez zgody tej osoby

nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 kwietnia 2008

Wykupione mieszkanie stanowi własność osób, które mieszakanie wykupiły

½ udziału w prawie własności mieszkania przypadła byłej żonie. Jako współwłaściciel mieszkania była żona winna ponosić koszty jego utrzymania (podatki i opłaty, ale bez opłat eksploatacyjnych, za uiszczenie których odpowiadają pełnoletnie osoby

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2008

Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej na mieszkanie stanowiące majątek osobisty małżonka

małżonków. Umowa taka także wymaga zawarcia jej w formie aktu notarialnego. Maksymalna taksa notarialna za sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej wynosi 400 zł. Taksy te są określone maksymalnie, co oznacza, że notariusz nie może jej pobrać w wyższej

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 maja 2008

Zmiana adwokata ustanowionego z urzędu dla strony

lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny. Z przepisów tych wynika jednoznacznie, że sąd ma pełną swobodę w zakresie zgłoszonego wniosku strony w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Podobnie będzie w razie wniosku o zmianę takiego

Słowa kluczowe: adwokat
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2008

Wnuk najemcy nie wchodzi w stosunek najmu z mocy prawa, po jego śmierci

. 691 § 1 k.c. także wtedy, gdy łączyła go z najemcą więź gospodarcza i uczuciowa. Z tego też powodu mogą jedynie Państwo wnioskować do gminy o wyrażenie zgody na wejście w stosunek najmu (zarówno za życia najemcy lub po jego śmierci), jednakże gmina w

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 sierpnia 2008

Domniemanie ojcostwa można obalić jedynie przed sądem

Za miesiąc urodzę dziecko, ale ojcem dziecka nie jest mój mąż, jest nim inny mężczyzna, który jest obcokrajowcem. Mój mąż jest alkoholikiem, po wielu nieudanych próbach leczenia. Od czterech lat nie łączy nas żadna więź fizyczna. Mąż wie, że to nie

Słowa kluczowe: ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Pełnomocnictwo do przyjęcia spadku i prowadzenia spraw spadkowych

Zmarła moja mama. Ja mieszkam za granicą. Chcę udzielić mojemu bratu pełnomocnictwa do występowania w sprawie spadkowej w moim imieniu. Jak ma brzmieć pismo, w którym upoważniam do tego brata?

Zgodnie z art. 1018 § 3 k.c. (kodeksu

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Wykonawca testamentu

Jestem matką samotnie wychowującą córkę. Ojciec dziecka w chwili obecnej przebywa za granicą. Nigdy nie byliśmy małżeństwem. Posiadam nieduży majątek i w razie mojej śmierci, chcę aby to wszystko po mnie dziedziczyła moja córka. Jednak jej ojciec

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2008

Umowa najmu lokalu nie stanowi majątku małżonków

rozwiedzionego małżonka, który chce przejąć umowę najmu (główny najemca) dała odstępne swojej kuzynce w zamian za podpisanie umowy o opiekę i dlatego została podpisana umowa najmu. Czy jest możliwość udowodnienia, że matka dała odstępne (poprzez jej zeznania) i

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008

Sąd winien przesłuchać świadków a nie bazować na protokołach z zeznań

Zmienił się wydział sądu oraz sam sędzia. Za czasów pierwszego sędziego byli przesłuchiwani świadkowie pozwanych. Z tych przesłuchań są pisane ręcznie protokoły ale dosyć niewyraźne. Nowy sędzia protokoły czytał ale nie przesłuchiwał ponownie

Słowa kluczowe: dowody, świadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 września 2008
« Poprzednia 1 … 215  |  216  |  217  |  218  |  219 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.