Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zrzeczenie się uprawnienia do zachowku

za rentę strukturalną. Stał się on właścicielem przedmiotowego gospodarstwa. Jako właściciel nieruchomości, może swobodnie rozporządzać gospodarstwem łącznie z jego sprzedażą. Nie potrzebuje do tego niczyjej zgody. Najprawdopodobniej chce

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 października 2007

Umowa przedwstępna przy zakupie mieszkania

przedwstępną sprzedaży mieszkania w formie aktu notarialnego. W umowie tej należy określić istotne warunki sprzedaży mieszkania, tj. m. in. cenę za jaką ma Pani nabyć nieruchomość. Umowa taka winna także określać termin w jakim zawarta zostanie umowa własciwa

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 października 2007

Służebność drogi koniecznej w przypadku podziału nieruchomości gruntowej

nieruchomościami, podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 listopada 2007

Eksmisja współmałżonka po rozwodzie

zgody, a sąd nie będzie orzekał o wspólnym zamieszkiwaniu pozostanie Panu jedynie postępowanie sądowe o eksmisję. Dopiero mając orzeczenie sądu o eksmisji może Pan za pomocą komornika ją eksmitować, chyba że wyrok sądu będzie dotyczył eksmisji z

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2007

Odszkodowanie a zwrot odprawy

rekompensatę za działanie pracodawcy niezgodne z prawem. Naszym zdaniem brak jest podstaw do ustalenia obowiązku zwrotu odprawy. Problem powstałby w sytuacji orzeczenia przez sąd przywrócenia do pracy. Wówczas można by się zastanawiać, czy stosunek pracy wygasł

Słowa kluczowe: odprawa, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Wniosek pozwanego o separację zamiast orzeczenia rozwodu

przyjął. Na następnej rozprawie ja złożyłem wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie. Sąd wniosek przyjął. Kolejna rozprawa odbędzie się za miesiąc, gdzie będą przesłuchiwane strony. W związku z tym mam pytanie, czy ja mogę

Słowa kluczowe: rozwód, separacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 marca 2008

Służebność drogi koniecznej winna być wpisana do księgi wieczystej

bowiem o prawną gwarancję dostępu nieruchomości do drogi publicznej, a obecnie takiej prawnej gwarancji nie ma. Należy ponadto pamiętać, że służebność drogi koniecznej zawsze jest dokonywana za opłatą, a ponadto zgodnie z art. 293 § 1 k.c

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 marca 2008

Rozdzielność majątkowa a darowizna

Pani. Tym samym Pani mąż nie ma do niego żadnego prawa. Ponadto nawet gdyby Pani mieszkanie to zbyła w czasie małżeństwa, to w myśl art. 33 pkt. 10 k.r.o. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2008

Zwrot prawa jazdy po orzeczeniu sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i wpis do rejestru skazanych

jakim czasie zostanę stamtąd wykreślony? Jak przedstawia się zwrot prawa jazdy w moim przypadku?

Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2000 roku, o Krajowym Rejestrze Karnym w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo dane osoby skazanej wpisuje

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 31 marca 2008

Ustalenie ojcostwa dziecka posiadającego polskie obywatelstwo przebywającego poza granicami Polski

Mam polskie obywatelstwo ale przebywam obecnie na stałe za granicą. Tu urodziłam dziecko, lecz ono również ma obywatelstwo polskie (ojciec dziecka jest także polakiem). Czy jeżeli chciałabym ustalić ojcostwo, musze wnieść sprawę do polskiego sądu

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 kwietnia 2008
« Poprzednia 1 … 214  |  215  |  216  |  217  |  218 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.