Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawa autorskie a dozwolony użytek

Chcę dokonać rozszerzenia usług mojej firmy o internetową komercyjną bazę danych. Taki portal miałby polegać na tym, że za określoną opłatą miesięczną użytkownik otrzymywałby dostęp do codziennej gazety w postaci elektronicznej. Moje pytanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2006

Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu zabezpieczającym

(art. 738 kpc). Tak jak powiedziałem, należy wskazać we wniosku te okoliczności, które przemawiają za dokonaniem zabezpieczenia aby wniosek został przez sąd rozpoznany. Jeżeli zatem okoliczności takie nie występują, nie ma podstaw do zastosowania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Podatek od sprzedaży mieszkania

uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych małżeństwa. Jednakże, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba, że ze względu na wyjątkowe

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 maja 2006

Odpowiedź na pozew

mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może uznać te fakty za przyznane - art. 230 k. c. Jednakże należy pamiętać, że odpowiednie twierdzenia strona (w tym także pozwany) może zgłaszać ustnie na rozprawie jak również składać wnioski i dowody na ich

Słowa kluczowe: odpowiedź na pozew, pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2006

Odstąpienie od umowy rezerwacji lokalu mieszkalnego zawartej z deweloperem i zwrot wpłaconej zaliczki

. Przede wszystkim w razie wątpliwości, uważa się, że nie dozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości lub w części, jeżeli konsument

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Umowa o dokształcanie

kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania. Zawierając umowę z Dyrektorem szkoły na dalsze kształcenie przyjęła Pani na siebie zobowiązanie, że za to, iż Dyrektor udzieli Pani tego urlopu na czas kształcenia przepracuje Pani okres

Słowa kluczowe: prawo pracy, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Czynność zwykłego zarządu

Czy umowa sprzedaży samochodu będącego wspólną własnością jest ważna jeśli jest podpisana wyłącznie przez żonę. Mąż przebywa za granicą, a samochód jest zarejestrowany na niego.

Rejestracja samochodu jest czynnością administracyjną i nie

Słowa kluczowe: pełnomocnik, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 czerwca 2006

Sprostowanie protokołu z posiedzenia sądu

ten skutek, że świadek taki może zostać pociągnięty do tej odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Bez odebrania przyrzeczenia, nie ma odpowiedzialności karnej świadka. Świadek odpowiada na pytania przewodniczącego składu orzekającego, po

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2006

Cofnięcie darowizny wykonanej może nastąpić tylko w wypadku rażącej niewdzięczności

ewidentnie nakierowane na wyrządzenie szkody lub krzywdy darczyńcy. Przykładem rażącej niewdzięczności będzie np. popełnienie przestępstwa przeciwko zdrowiu lub życiu darczyńcy przez obdarowanego. Za rażącą niewdzięczność mogła by być także uznane wszelkie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 sierpnia 2006

Podział majątku wspólnego małżonków z uwzględnienim stopnia przyczeninia się do jego powstania

za nakład z majątku wspólnego na majątek odrębny? Problem ten będzie pojawiał się coraz częściej, często zdarza się, że małżeństwo inwestuje w naukę jednego z nich aby potem czerpać z tego określone korzyści najczęściej finansowe a co w przypadku

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 września 2006
« Poprzednia 1 … 210  |  211  |  212  |  213  |  214 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.