Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zmiana umowy i przeniesienie nauczyciela mianowanego

lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. Natomiast przeniesienie nauczyciela mianowanego z urzędu, do innej miejscowości może nastąpić pod

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 września 2011

Alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka

istnienia obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami po ustaniu małżeństwa przez rozwód określa art. 60 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zgodnie z tym przepisem małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 października 2011

Dowód nabycia nieruchomości z majątku odrębnego małżonka

sprawa była by naszym zdaniem przesądzona. Jeżeli Pana żona nie uczestniczyła w takiej czynności notarialnej, tzn. nie potwierdziła tego, że środki za jakie nieruchomość została zakupiona pochodziły z Pana majątku odrębnego, wówczas sąd może uznać

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2011

Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie ochronią przepisy dotyczące konsumentów

długi okres wypowiedzenia, więc z tego powodu, że w stosunku do konsumentów ten okres jest krótszy, nie może Pan żądać skrócenia okresu wypowiedzenia. Naszym zdaniem jedynie może Pan wnosić o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w krótszym okresie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2011

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może wstrzymać dostawy wody do lokalu mieszkalnego

Kilka dni temu od spółdzielni mieszkaniowej dostałam pismo informujące mnie, że na moim koncie opłat za wodę została mylnie zaksięgowana kwota 300 zł. Kwota ta została wyksięgowana z mojego konta ponad 2 lata później powodując automatycznie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2012

Powołanie w skład zarządu spółki kapitałowej nie jest nawiązaniem stosunku pracy

W drodze konkursu zostałem powołany na stanowisko prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podpisana została umowa określająca 3-letnią kadencję na stanowisku prezesa zarządu. Miesiąc temu otrzymałem absolutorium za rok 2011 i tego samego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 czerwca 2012

Czy składa się zawiadomienie o przestępstwie czy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

wniosku toczy się ono z urzędu. Brak wniosku o ściganie karne powoduje przesłankę negatywną prowadzenia postępowania karnego. Ponadto w myśl art. 12 § 3 k.p.k. w postępowaniach ściganych na wniosek może być on cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 września 2012

Na przedawnienie trzeba powołać się przed sądem

w uchwale z dnia 7 maja 2009 roku potwierdził, że termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne wynikające z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na podstawie ustawy Prawo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2012

Obowiązek odszkodowawczy w przypadku kolizji pojazdu z dzikim zwierzęciem

oznakowania drogo znakiem ostrzegawczym, a okręg łowiecki nie zgłaszał konieczności odpowiedniego oznakowania to ponosi on odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę swoim zaniechaniem szkodę. Jeżeli wnioski o oznakowanie były jednak zgłaszane przez okręg łowiecki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2012

Przeniesienie własności nieruchomości w razie grożącej niewypłacalności dłużnika może być bezskuteczne

pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 208  |  209  |  210  |  211  |  212 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.