Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Lokator obowiązany jest do ponoszenia kosztów tylko drobnych naprawa wynajmowanego lokalu

balkonów przysłano pismo, w którym powołano się na wyrok Sądu Najwyższego oraz fakturę za remont balkonu. Nie wiem czy mam obowiązek zapłacić, czy mogę odmówić zapłaty.

W myśl a rt. 681 k.c. (kodeksu cywilnego), do drobnych nakładów, które obciążają

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2010

Intercyza nie ma wpływu na warunki wykupu komunalnego lokalu mieszkalnego przez jednego ze współmałżonków

lokalu mieszkalnego, z mocy prawa nie uniemożliwia wykupu takiego mieszkania od gminy. Należy jednak pamiętać, że zasadą jest że gminy zbywają lokale mieszkalne w trybie przetargu za ich cenę rynkową. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 listopada 2010

Wyzbywanie się składników majątku przez dłużnika może stanowić przestępstwo

czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 grudnia 2010

Pobyt pozwanego w zakładzie karnym nie wstrzymuje przeprowadzenia sprawy cywilnej

Mąż przebywa obecnie w zakładzie karnym. Za kilkanaście dni ma wyznaczony termin w sprawie cywilnej (stawiennictwo obowiązkowe) jako pozwany. Czy jest możliwość przełożenia tej sprawy do momentu opuszczenia zakładu karnego?

Zgodnie z treścią art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2013

Członek spółdzielni mieszkaniowej obowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

mieszkaniowej. Ponadto jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2004 roku sygn.. akt IV CK 215/04, opłaty za korzystanie z lokali powinny być tak ustalone, by odpowiadały rzeczywistym kosztom eksploatacji , przy tym jeżeli członek spółdzielni

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2011

Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

natychmiastowej zapłaty całości zadłużenia . Wezwanie takie winna Pani sporządzić na piśmie i przesłać je (albo doręczyć osobiście za pokwitowaniem odbioru) listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W wezwaniu tym winno się znaleźć oświadczenie , że

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2011

Posiadanie narkotyków jest karalne

środka odurzającego jest tylko jednym z elementów, który winien być brany pod uwagę i niewielka ilość środka odurzającego bynajmniej nie musi, niejako automatycznie, prowadzić do uprzywilejowanej subsumcji; o uznaniu konkretnego czynu zabronionego za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2011

Termin do zlożenia oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku

dowodów. Odnosząc się do wykładni tego terminu należy wskazać, że jest to termin materialnoprawny, a co za tym idzie nie podlega on przywróceniu. Termin ten umożliwia złożenie przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2011

Przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu

. Uchybieniem w zakresie prowadzonego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości może polegać na nie uczestniczeniu przez Panią w tym postepowaniu, a co za tym idzie brak możliwości przez Panią obrony swoich praw . Jeżeli przedmiotowa nieruchomość wchodziła w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 maja 2011

Roszczenia o odsetki przedawniają się w okresie lat 3

Czy w przypadku prowadzenia egzekucji i przerw wynikających z umorzenia i ponownego jej wszczęcia po okresie powyżej trzech lat dochodzi do przedawnia wcześniejszych odsetek? Czy komornik może naliczać odsetki np. za okres 16 lat, jeżeli od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2011
« Poprzednia 1 … 207  |  208  |  209  |  210  |  211 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.