Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uprawnienia strony umowy przedwstępnej w razie nie zawarcia umowy przyrzeczonej

naprawienie doznanej szkody. Na koniec należy jeszcze wskazać, że w razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2008

Wierzyciel nie może odmówić spełnienia świadczenia przez dłużnika, choćby było częściowe

Mój brat ma mnie spłacić po dziale spadku. Ponieważ nie jest za bogaty, chciałam tym moim spadkiem obciążyć hipotekę domu, w którym brat mieszka, żeby spłacił mnie ktoś, komu brat zapisze w spadku ten dom. Brat składał apelację do sądu, żeby mu

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2008

Pojęcie prawne piwnicy

związanych z nimi urządzeń budowlanych. Tym samym należy uznać je za odpowiednie do ustalenia znaczenia pojęcia piwnica wskazanego w ustawie o podatku od spadku i darowizn. Rozporządzenie podaje definicję piwnicy, przez którą należy rozumieć kondygnację

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 września 2008

Wykup mieszkania komunalnego od gminy

mieszkalnego, z mocy prawa nie uniemożliwia wykupu takiego mieszkania od gminy. Należy jednak pamiętać, że zasadą jest że gminy zbywają lokale mieszkalne w trybie przetargu za ich cenę rynkową. Zgodnie z a rt. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 września 2008

Darmowy kredyt jest możliwy jeżeli bank nie wypełni obowiązków z ustawy o kredycie konsumenckim

umowie przekroczeniem salda na rachunku bankowym utrzymuje się za zgodą kredytodawcy przez okres co najmniej 3 miesięcy, kredytodawca obowiązany jest poinformować konsumenta pisemnie o rocznej stopie oprocentowania i innych kosztach kredytu oraz o każdej

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

został pokrzywdzony takim postępowaniem), roszczenie o uznanie takiej czynności prawnej za bezskuteczną - Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika, dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008

Niezgodne z prawem zmuszenie pracownika do złożenia wypowiedzenia umowy o pracę

przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy. Tym samym zapewne opuszczenie miejsca pracy może być poczytane za złamanie obowiązków pracownika, nie mniej jednak wydaje się, że w tym przypadku nie uzasadniałoby ono rozwiązania umowy o pracę bez

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Renta z tytułu niezdolności do pracy

tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej). Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął wyżej podanego okresu, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy: ubezpieczony został

Słowa kluczowe: renta
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Jak ustanowić rozdzielność majątkową bez rozwodu lub separacji

zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 grudnia 2008

Podatek od dochodów zagranicznych

. 2 konwencji, wynagrodzenie jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną, wykonywaną w drugim Umawiającym się Państwie, podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie, jeżeli: a

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 204  |  205  |  206  |  207  |  208 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.