Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wynagrodzenie dla członka zarządu

zawierana żadna inna umowa z członkiem zarządu dotycząca jego wynagrodzenia. Organ powołujący zarząd, ustala również w uchwale wynagrodzenie jakie członek zarządu otrzymuje w zamian za sprawowanie mandatu członka zarządu. Wypłata tak ustalonego wynagrodzenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 czerwca 2014

Rozwód po orzeczeniu separacji

mieszkają ze mną. Mąż płaci alimenty na dwoje dzieci. W najbliższym czasie chciałabym wziąć rozwód z moim mężem, ponieważ nic już nas nie łączy, nie kontaktuje się ze mną, czasami ze starszym dzieckiem. Najczęściej mąż przebywa za granicą kraju. Pobiera

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 maja 2007

Zastaw rejestrowy - podstawowe informacje

takim przypadku o pierwszeństwie zastawów rozstrzyga dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów. Za dzień złożenia wniosku do rejestru, uważa się dzień jego wpływu do sądu prowadzącego rejestr zastawów. Wnioski, które wpłynęły tego samego dnia

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 maja 2006

Obowiązki członków spółdzielni

a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego i innych funduszy własnych według kolejności ustalonej przez statut. W wyniku „wykonania” powyższej uchwały fundusz udziałowy został skonsumowany na pokrycie straty bilansowej za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Odwołanie członka zarządu spółdzielni

wewnątrz spółdzielczym, rozpatrywanym przez walne zgromadzenie (ew. zebranie przedstawicieli) to odwołany przez radę nadzorczą członek zarządu, może takie odwołanie wnieść do tego organu. Uchwala podjęta w tym zakresie jest ostateczna, za wyjątkiem sytuacji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2006

Spam - niechciana reklama i ochrona danych osobowych

danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. z późn. zm.). Art. 6. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych - W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące identyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja, spam
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2006

Opłaty związane ze spadkiem i darowizną nieruchomości

postępowania spadkowego - opłata sądowa wynosi 50 zł za stwierdzenie nabycia spadku. W obu przypadkach koniczne będzie także uiszczenie opłaty sądowej za wpis w księdze wieczystej 200 zł. Jest jednak możliwość zastosowania ulgi - W przypadku nabycia

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 grudnia 2006

Kiedy można wnosić o zmiejszenie alimentów i ile to kosztuje

alimentacyjnych, będzie to wartość świadczeń alimentacyjnych za okres 1 roku, czyli w tym przypadku wartość przedmiotu sporu będzie wynosić 9.600 zł, a opłata sądowa 480 zł. Od opłaty sądowej zwolniona jest tylko strona uprawniona do świadczeń alimentacyjnych

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007

Pozwanie niewłaściwej strony

grzywnę za nieusprawiedliwione niestawiennictwo). W przypadku niestawiennictwa strony (pozwanego), sąd może wydać wyrok zaoczny, opierając się jedynie na stwierdzeniach strony przeciwnej (powoda). Stąd też w interesie wezwanej strony jest stawienie się

Słowa kluczowe: interwenient, przypozwanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2007

Sprzedaż mieszkania z lokatorem

, lub jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego

Słowa kluczowe: mieszkanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 202  |  203  |  204  |  205  |  206 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.