Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę osobie nie uprawnionej

Chcę rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony w spółce z o.o. Spółka ta juz od jakiegoś czasu nie ma jednak zarządu. Do kogo skierować to wypowiedzenie?

Zgodnie z treścią art. 3 1 § 1 k.p. (kodeksu pracy), za pracodawcę

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2010

Dochodzenie roszczeń od osoby trzeciej na podstawie skargi pauliańskiej

czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Podjęcie pracy u innego pracodawcy w czasie urlopu bezpłatnego

k.p. (kodeksu pracy) wynika, że za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między

Słowa kluczowe: urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 sierpnia 2010

Świadectwo pracy dla pracownika zwalnianego z pracy, który wcześniej został wyrokiem sądu przywrócony do pracy

. Obecnie nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Szczegółowy tryb wydawania świadectwa pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu

Słowa kluczowe: świadectwo pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 listopada 2010

Związek przyczynowy pomiedzy zdarzeniem a wystąpieniem szkody jest podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej

. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Problematyka przyczynowości w prawie cywilnym jest zagadnieniem skomplikowanym, a każde zdarzenie musi podlegać indywidualnej

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

wnosi się do sądu II instancji za pośrednictwem sądu I instancji. Apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z opisu stanu faktycznego wynika, że uzgodnił Pan z

Słowa kluczowe: jazda pod wpływem alkoholu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 grudnia 2010

Po zakończeniu okresu próby skazanie uzega zatarciu

Zostałem skazany za popełnienie przestępstwa na karę jednego roku pozbawienia wolności. Zaliczono mi na poczet wykonania kary pobyt w areszcie, a po skazaniu odbyło się posiedzenie sądu na którym darowano mi dalsze wykonanie kary na okres próby

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 12 stycznia 2011

Odroczenie rozprawy sądowej

Za 1,5 tygodnia mam rozprawę rozwodową. Jestem w 7 miesiącu ciąży i nie czuję się dobrze poza tym nie chce narażać się na stres. Jakie dokumenty powinnam złożyć i w jaki sposób żeby przesunąć termin rozprawy, najlepiej do czasu aż urodzę

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2011

Dziedziczenie długów spadkowych

spadkodawcy. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku, a więc z odpowiedzialnością za długi spadkowe. Jeżeli jednak spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych (np

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2011

Odbiór korespondencji z sądu po doręczeniu awiza

kwestię doręczenia za pośrednictwem poczty regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 roku (poprzednie z dnia 17 czerwca 1999 roku obowiązywało do dnia 20.10.2010 roku) w sprawie szczegółowego trybu doręczania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011
« Poprzednia 1 … 200  |  201  |  202  |  203  |  204 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.