Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci po ukończeniu 65 roku życia

( www.rzu.gov.pl ) lub skierować sprawę na drogę postępowania sądowego z żądaniem zapłaty odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy. Oczywiście składki zapłacone po rozwiązaniu umowy zakład ubezpieczeniowy winien Pani zwrócić jako świadczenie nienależne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2008

Umowa NDA - umowa o zachowaniu poufności

ujawniania informacji poufnych o drugiej ze stronie. Umowa lub klauzula o zachowaniu poufności winna zawierać dane prawnie chronione oraz czas ochrony. Strony mogą także przewidzieć w umowie kary umowne za naruszenie postanowień. Należy jednak wspomnieć, że

Słowa kluczowe: umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2008

Uprawnienia inwestora w razie nie skończenia prac remontowych przez wykonawcę

odbierali? Oczywiście remont jest niedokończony i nikt nie chce podjąć się jego zakończenia (owszem, podejmą się, ale za wysoką opłatą).

Podstawą ewentualnego roszczenia będzie zawarta przez Panią umowa oraz potwierdzenia wpłat, które Pani dokonała

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2008

Zatarcie skazania w przypadku skazania na karę grzywny

przypadku z mocy prawa zatarcie skazania nastąpi po upływie 5 lat, Pani może jednak złożyć wniosek do sądu o wcześniejsze zatarcie skazania, po upływie 3 lat. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 lutego 2008

Umowa developerska

podpisując umowę przedwstępną nie pcham się w trudne do rozwiązania sytuacje w przyszłości i że bez strachu mogę się zabrać za podpisywanie umowy. Czy lepiej jest podpisać umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego, czy bezpiecznie będzie podpisywać ją w

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 marca 2008

Preferencyjna składka na ubezpieczenie społeczne

zdrowotne. W tym wypadku nie ma żadnych preferencji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i aktualnie za miesiąc luty 2008 roku składka ta wynosi 195 złotych 15 groszy. Ponadto należy również opłacić składkę na Fundusz pracy w wysokości 39

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne, zus
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 marca 2008

Niezawisłość sądu w ocenie zebranego materiału dowodowego

dążenia do wszechstronnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, nie może być interpretowana w taki sposób, że sąd powinien działać za stronę bezczynną, pomimo kierowanych do niej wezwań i świadomą skutków bezczynności. W pewnym zakresie zatem, można

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2008

Premia gwarancyjna wypłacana przez bank

, należy uznać, że wydane przez kierownika budowy pisemne oświadczenie o zaawansowaniu inwestycji należy uznać, za inny dokument potwierdzający poniesienie wymaganych nakładów, wymaganych przez przepisy prawa do wypłaty premii gwarancyjnej. Porady

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 września 2008

Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

, gdy strona ze swojej winy nie wniosła środka zaskarżenia w terminie. Za brak winy w niedokonaniu w terminie czynności procesowej przyjmuje się wówczas, gdy wystąpiły przeszkody niezależne od strony. Zgodnie z art. 169 § 3 k.p.c. równocześnie z

Słowa kluczowe: sprzeciw, termin
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2008

Sąd w orzeczeniu kończącym postępowania orzeka o kosztach sądowych

zwrotu kosztów lub zapłacić je do rąk powoda za pokwitowaniem. Jeżeli Pani nie dokona opłacenia zasądzonych kosztów, to po uzyskaniu klauzuli wykonalności powód oprócz spełnienia świadczenia orzeczonego w wyroku, będzie mógł je egzekwować przez komornika

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2008
« Poprzednia 1 … 197  |  198  |  199  |  200  |  201 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.