Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Koszty związane z działem spadku, w tym koszty zastępstwa procesowego

odpowiedni przepis wykonawczy stanowiący o kosztach zastępstwa procesowego ponoszonego prze Skarb Państwa. Zgodnie z § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 maja 2010

Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie

wystąpiliśmy do gminy z takim roszczeniem, potem je ponawiając kierując pozew. Czy roszczenia o naprawienie szkody, a raczej ustalenie przez Sąd odpowiedzialności za szkody mogące nastąpić w przyszłości w wyniku sprawy sądowej o obniżenie ceny zakończonej

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 lipca 2010

Prawo spradkobierców ustawowych do zachowku

brata. Czy kiedyś po śmierci mamy brat zachowuje jakieś prawa do tej posiadłości (mam na myśli zachowek)?

Jeżeli chodzi o prawo do zachowku, to przysługuje ono spadkobiercy jeżeli nie został on powołany do spadku po spadkobiercy, ani za życia

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2010

Przedawnienie roszczeń z tytułu najmu lokalu

Po siedmiu latach od śmierci mojego ojca, otrzymałam wezwanie do zapłaty zaległości za czynsz wynajmowanego przez niego lokalu użytkowego od gminy. Lokal był wynajmowany dwa lata przed śmiercią, więc te zaległości są sprzed 9 lat. Czy mogą mnie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2010

[PIT-2010] Zawarcie umowy o dzieło a zapłata zaliczki na podatek dochodowy

zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2010

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników po nowelizacji kodeksu pracy

kodeksie pracy, rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Z przepisu tego jasno wynika, że chcąc korzystać z przywilejów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (np

Słowa kluczowe: kwalifikacje
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 września 2010

Obowiązek alimentacyjny rodzica trwa nadal po ukończeniu pełnoletności przez dziecko

zaledwie kilkadziesiąt złotych. Chciałabym się dowiedzieć czy ja mam prawo do tego żeby się domagać o zwrot alimentów za jakiś okres wstecz? I jak by to miało wyglądać? Dodam, że nie pracuję, nadal się uczę .

Zgodnie z treścią art. 133 k.r.o. (kodeksu

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 listopada 2010

Każda osoba będąca w posiadaniu dokumentu, na żądanie sądu obowiazana jest do jego wydania

sprawa się toczy. Za nieuzasadnioną odmowę przedstawienia dokumentu przez osobę trzecią sąd, po wysłuchaniu jej oraz stron co do zasadności odmowy, skazać może tą osobę na grzywnę. Przepis ten jest przepisem szczególnym (lex specialis) w

Słowa kluczowe: dokument
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 grudnia 2010

Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się dziedziczenia

uczyniłem. Matka zmarła w kilka lat temu ale za życia zapisała dom i działkę na której stoi najmłodszemu z braci. Czy mam prawo do zachowku?

Zgodnie z treścią art. 991 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 stycznia 2011

Akt notarialny ma moc dokumentu urzędowego w postępowaniu sądowym

publicznego oraz wykonywania zadań z zakresu władzy publicznej, stanowi dla sądu istotny dowód. Na podstawie takiego aktu notarialnego sąd jak najbardziej może przyjąć za udowodniony fakt ceny za jaką zostało zbyte mieszkanie. To pozwany musiałby przedstawiać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2011
« Poprzednia 1 … 191  |  192  |  193  |  194  |  195 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.