Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Droga konieczna nie ujawniona w księdze wieczystej

gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Przeprowadzenie drogi koniecznej następuje z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 października 2007

Przypozwanie ubezpieczyciela odmawiającego wypłaty odszkodowania

sporządzonej kalkulacji. Towarzystwo przyjęło fakturę za naprawę, po czym odmówiło zapłaty twierdząc, że kierowca legitymował się starym (papierowym) prawem jazdy - nie dokonał więc w ustawowym terminie wymiany dokumentu, co zdaniem ubezpieczyciela stanowi

Słowa kluczowe: przypozwanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 października 2007

Ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

Jestem żonaty lecz nie mieszkam z żoną. Wyrok sądowy utrzymał nasze małżeństwo ze względu na dobro dzieci. Chcę wybudować sobie dom za pieniądze moje i moich rodziców lecz nie chcę by żona miał coś do tego (prędzej czy później pewnie i tak się

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2007

Dostęp do tajemnicy państwowej osoby wobec której umorzono warunkowo postępowanie karne

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, także popełnione za granicą. W sprawie ustalenia czy warunkowe umorzenie postępowania należy kwalifikować jako skazanie, wypowiedział się Sąd Najwyższy, stwierdzając, że

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Nieodpowiednie zachowanie pracownika - odpowiedzialność cywilna i karna

czym pracodawca może zastosować wobec pracownika karę nagany lub upomnienia z wpisaniem do akt personalnych – zgodnie z art. 108 § 1 kp. Poza tą odpowiedzialnością, pracodawca za bardzo nie ma większych możliwości ukarania pracownika za takie zachowanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 listopada 2007

Koszty postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

odsetkach karnych lub karach umownych, Pani mąż będzie jedynie mógł żądać odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie, liczonych od dnia w jakim zapłata miała nastąpić do dnia zapłaty. Odsetki ustawowe obecnie wynoszą 13% w skali roku

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2008

Definicja terenów wiejskich

ze Zintegrowanego Rozwoju Terenów Wiejskich? Tym bardziej, że Unia Europejska przyznała mi środki na rozszerzenie działalności agroturystycznej, tym samym uznaje mnie za agroturystykę. W agroturystyce to zwolnienie jest stosowane.

W UP

Słowa kluczowe: podatek, podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Zapłata alimentów do rąk osoby trzeciej, która nie jest uprawniona do ich odbioru na mocy tytułu wykonawczego

zastrzeżone, iż świadczenie ma nastąpić do rąk własnych wierzyciela, albo chyba że dłużnik działał w złej wierze. Czyli babcia winna za każdym razem odbierając alimenty przekazać pokwitowanie ich otrzymania podpisane przez matkę, która na mocy wyroku sadowego

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2008

Uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów stanowi przestępstwo

Mój brat od kilku lat przebywa za granicą. Ma zobowiązania finansowe w kraju, które regularnie spłaca (alimenty). Ciążą na nim zaległości płatnicze sprzed lat, jest to kwota ok. 10 tys. zł. Brat jest właścicielem mieszkania, wokół którego

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2008

Postępowanie w razie oszustwa

rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Winien Pan zatem opisać

Słowa kluczowe: oszustwo, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 lutego 2008
« Poprzednia 1 … 188  |  189  |  190  |  191  |  192 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.