Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Służebność osobista wpisana w księdze wieczstej

i funkcję służebności osobistych, alimentacyjny charakter służebności, niezbywalność i terminowość prawa można stwierdzić, że ustawodawca uznaje służebność osobistą za prawo ściśle związane z osobą uprawnionego. Zgodnie z treścią art. 297 w

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Co zrobić aby być rodziną zastępczą

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich (nie zostali pozbawieni prawomocnym orzeczeniem sądowym tych praw, tzn. sąd orzeka o ich pozbawieniu np. w wyniku ubezwłasnowolnienia albo za

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2006

Prawo kontroli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

możliwości samodzielnego sprawowania nadzoru przez udziałowca lub za pośrednictwem rady nadzorczej, lub ogranicza takie uprawnienie. Jeżeli ograniczeń takich nie ma, każdy udziałowiec może żądać informacji czy to osobiście czy za pośrednictwem rady

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 listopada 2006

Przedawnienie odsetek od należności głównej

o odsetki za opóźnienie staje się w pełni samodzielnym roszczeniem i ulega przedawnieniu zgodnie z art. 118 k.c. Należy jednak pamiętać, że bieg okresu przedawnienia może być przerywany (np. poprzez uznanie długu) lub zawieszany. Po przerwaniu biegu

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Przedawnienie roszczenia o zapłatę rachunku telefonicznego

Wzięłam komuś na moją firmę telefon komórkowy na abonament. Przez 4 miesiące osoba ta z niego korzystała i miała za niego płacić. Z uwagi na brak płatności operator zerwał umowę. W 2002 roku operator sprzedał swoją wierzytelność do firmy

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2007

Windykacja należności przez firmę windykacyjną

Wzięłam komuś na moją firmę telefon komórkowy na abonament. Przez 4 miesiące osoba ta z niego korzystała i miała za niego płacić. Z uwagi na brak płatności operator zerwał umowę. W 2002 roku operator sprzedał swoją wierzytelność do firmy

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2007

Przysądzenie własności mieszkania w toku sprawy o podział majątku wspólnego małżonków

Chciałabym zapytać o czas i koszt podziału mieszkania. Na mieszkanie wzięłam kredyt tylko na siebie już po ślubie i za cala kwotę kupiliśmy z mężem mieszkanie w Polsce. Mieszkanie zostało zapisane na nas oboje. Kredyt był zaciągnięty rok temu, a

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 sierpnia 2010

Koniec okresu wypowiedzenia umowy o pracę

z § 5 ww. artykułu - Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc

Słowa kluczowe: prawo pracy, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 stycznia 2007

Adopcja czyli przysposobienie dziecka

obecnie biologiczny ojciec przypadkowo łoży na dziecko środki finansowe w wysokości również w jakiej uznaje za stosowne, są oczywiście miesiące kiedy nie przeznacza, nie przekazuje żadnych środków.

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 stycznia 2007

Badanie na zawartość alkoholu

organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeśli stan osoby badanej uniemożliwia dokonanie badania za pomocą tych urządzeń, wtedy zawartość alkoholu w organizmie

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 lutego 2007
« Poprzednia 1 … 186  |  187  |  188  |  189  |  190 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.