Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odmowa przyjęcia mandatku karnego

sąd ukarze mnie karą co najmniej 3000 PLN. Czy w tym przypadku rzeczywiście ja popełniam wykroczenie i zostanę ukarany?

Kodeks wykroczeń przewiduje w art. 65 § 1 odpowiedzialność za wykroczenie osoby, która umyślnie wprowadza w błąd organ

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 24 kwietnia 2007

Prawo do odprawy w związku z przejściem na emeryturę

pracę za porozumieniem stron". Nie umieściłam zdania "w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego". Czy w takiej sytuacji firma wypłaci mi odprawę emerytalną? Czy spełniłam wszystkie wymogi aby tę odprawę otrzymać?

Zgodnie z art. 92 [1] § 1 k.p

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 lipca 2012

Okres przedawnienia roszczeń z tytułu składek ZUS

długi mogą być już przedawnione? Mieszkam za granica i jestem tymczasowo wymeldowany w kraju. więc nie jestem pewien jaka jest sytuacja . Rodzice tylko nieraz mnie informują o listach poleconych do mnie , ale nikt ich nie odbiera więc nie wiem czego

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

Klient nie może ponosić kosztów reklamacji towaru

roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2012

Przyspieszone wypowiedzenie umowy o pracę w razie likwidacji przedsiębiorstwa

w ciąży znajdującej się na zwolnieniu lekarskim znajduje zastosowanie art. 177 § 4 Kodeksu pracy. Zgodnie z którym rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Spółdzielnia po rozliczeniu inwestycji nie może żądać dopłaty tytułem wkładu

rozliczenia. Co za tym idzie w chwili wpłaty w/w kwoty ( 2007r., ) a więc spełnienia świadczenia przez Panią na rzecz spółdzielni podstawa prawna świadczenia jakim był stan niedopłaty już nie istniała, gdyż po prostu roszczenie o dopłatę spółdzielni wygasło na

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lutego 2014

Członek zarządu spółki może złożyć rezygnację w każdym czasie

tego wynika, że przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. Tym samym rezygnacja członka zarządu może

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Służebność przesyłu a prawo własności nieruchomości

kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Dopuszcza się, za zgodą operatora sieci gazowej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 kwietnia 2010

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uiszczania należności publicznoprawnych

podatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Grzywna za

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 lipca 2011

Ochrona wizerunku osoby

zaprzestania jego rozpowszechniania (przywrócenia stanu zgodnego z prawem). Wezwanie takie, dla celów dowodowych winno zostać przesłane na piśmie, za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W wezwaniu można zakreślić termin, po upływie którego, w razie jego

Słowa kluczowe: wizerunek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 grudnia 2009
« Poprzednia 1 … 185  |  186  |  187  |  188  |  189 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.