Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dochodzenie roszczeń od najemcy po wygaśnięciu umowy najmu

wezwanie do wydania przedmiotu najmu . Wezwanie takie należy przesłać na adres zamieszkania najemcy listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W przypadku nie odebrania korespondencji będzie Pan mógł wykazać, że korespondencja taka została do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2011

Jak ominąć pośrednika w obrocie nieruchomościami?

pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W umowie wskazuje się w szczególności pośrednika w obrocie nieruchomościami odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie, numer jego licencji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011

Kto ponosi koszty pobytu w domu opieki społecznej?

Moja matka przebywa w domu pomocy społecznej, ponieważ jest chora psychicznie. Ma swoją rentę i mieszkanie. Jest ubezwłasnowolniona, jej opiekunem jest moja siostra. Obecnie musiałam składać dokumenty odnośnie zarobków. Czy będę musiała płacić za

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 sierpnia 2011

Przedsiębiorstwo jako składnik majątku wspólnego małżonków

za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 czerwca 2012

Sąsiad nieruchomości może być stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę

strefy oddziaływania inwestycji. Pozostałe nieruchomości sąsiednie nie zostały zaliczone do strefy oddziaływania, a tym samym właściciele tych nieruchomości nie mają statusu uczestnika postępowania. Uznanie Pani za stronę postępowania daje Pani możliwość

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2012

Zmiana czynszu nie uzasadnia wypowiedzenia umowy najmu lokalu

korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Pobieranie świadczenia rentowego uniemożliwia pobieranie świadczenia chorobowego

przepisie (np. choroby, urlopu), co oznacza, że zaskarżenie przez pracownika dokonanego w tych warunkach wypowiedzenia umowy o pracę (z naruszeniem art. 41 KP) powoduje ten skutek, że Sądy powinny uznać je za niezgodne z przepisami prawa pracy i orzec o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Można żądać przed sądem alimentów, które się nie przedawniły

jest z obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Powód może dochodzić w procesie nie tylko już należnych alimentów, ale także alimentów za okres wcześniejszy (niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd

Słowa kluczowe: alimenty, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Żaden z rodziców nie może wywieźć dzieci poza granicę bez zgody drugiego rodzica lub sądu

cielesnej (posiada Pani protokół jak również może Pani uzyskać na Policji wykaz dokument poświadczający, że policja interweniowała w Pani mieszkaniu), przemoc psychiczną, szantaż, aby wykazać winę męża za rozkład pożycia. Wnosząc o rozwód

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 grudnia 2013

Jak się ochronić przed hałasem przejeżdżających pociągów

Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu z dnia 29 września 2001 roku, ustalone zostały jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałas, które w zależności od pory dnia (pora

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2014
« Poprzednia 1 … 179  |  180  |  181  |  182  |  183 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.