Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jak bronić się przed zniewagą lub pomówieniem?

złodziejem. Nigdy nie byłem karany za żadne przestępstwa dlatego uważam, że te opinie za krzywdzące i poniżające. Mam podejrzenia co do osoby, która jest autorem tego artykułu lecz nie mam dowodów. Czy mogę wystąpić do prokuratury z wnioskiem o ściganie

Słowa kluczowe: pomówienie, zniewaga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2009

Zachowek przysługuje w pierwszej kolejności dzieciom spadkodawcy

mieszkania przez siostrę, ale tak tez się stało. Czy ja również mimo, iż nie było testamentu miałam prawo do tego spadku? Mieszkanie już zostało sprzedana za 150 tyś. złotych.

Generalnie w przypadku gdy za życia spadkodawca dokonuje darowizny, wówczas

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Wezwanie do zapłaty nadpłaconego czynszu

Mieszkam w mieszkaniu będącym własnością Gminy. Zauważyłem, że od wielu lat opłata pobierana za wynajem mieszkania jest zawyżona. Gmina przyznała, że opłaty rzeczywiście są obliczane nieprawidłowo i zostało to zmienione. W jakiej formie mam się

Słowa kluczowe: wezwanie do zapłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2010

Ograniczenia inwestycji na terenie objętym programem Natura 2000

wykaz niezbędnych działań, sposoby i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy rozliczenia należności za wykonane czynności, a także wartość rekompensaty za utracone dochody wynikające z wprowadzonych ograniczeń. Reasumując, istnieją dwa

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2010

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę przysługuje odprawa

odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę i odprawę emerytalną, zgodnie z regulaminem pracy. Dwa pierwsze punkty zostały spełnione i otrzymałam je grudniu 2009 roku. Odprawę emerytalną uwarunkowano decyzją ZUS. Decyzję taką otrzymałam 26 lutego tego roku

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 7 marca 2010

Komornik może żądać wyjaśnień gdy dokonuje zajęcia wierzytelności przysługuje ona dłużnikowi

w ramach określonego stosunku zobowiązaniowego pomiędzy zindywidualizowanymi podmiotami, mająca sprecyzowaną treść. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności. W myśl art. 762 § 1 k.p.c. za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 maja 2010

Zwalniając pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony pracodawca musi wskazać powód zwolnienia

pracy (k.p.). Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana zawsze za porozumieniem stron (porozumienie pracownika i pracodawcy), a także za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz bez jego zachowania, z przyczyn

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 czerwca 2010

Brak współdziałania inwestora przy realizacji umowy o roboty budowlane

sprawę do sądu (dodam, ze zapłata za wykonane prace następowały etapami i nie nastąpiło całkowite rozliczenie). Ja ze swej strony wysłałem pismo z odmową zapłaty takiej kwoty i zaproponowałem kwotę 5.000 zł, lecz odpowiedzi nie dostałem. Co mam w takiej

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2010

Służebność osobista w postaci służebności mieszkania

z zabezpieczenia się przed bankami, ale jak zabezpieczyć możliwość mieszkania? Może zawrzeć odrębną umowę użyczenia mieszkania z klauzulą wysokiej kary za rozwiązanie umowy? A może są inne sposoby uniemożliwiające pozbycie się mnie z mieszkania

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Wniesienie powództwa alimentacyjnego na rzecz małoletniego dziecka

kosztów sądowych. Powód może dochodzić w procesie nie tylko już należnych alimentów, ale także alimentów za okres wcześniejszy (niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2010
« Poprzednia 1 … 170  |  171  |  172  |  173  |  174 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.