Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Postępowanie przeciwegzekucyjne jako ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

pracownikowi. Następnie skierowała sprawę do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Złożyłam sprzeciw, ale go nie opłaciłam i sąd na tej podstawie go odrzucił. Wniosłam zażalenie i zapłaciłam za sprzeciw. Ale niestety nie za zażalenie. Sąd odrzucił zażalenie, ja

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2007

Prawo do zasiłku chorobowego w czasie ciąży

korzystała ze zwolnienia lekarskiego. Zakład pracy wypłacił pensje tylko za pierwszy miesiąc, z kolejnymi wypłatami się wstrzymano z powodu nierozwiązanej sprawy z ZUS, który stwierdził, że nie jest zobowiązany do wypłacenia świadczenia. Czy zakład pracy

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Kara umowna zastrzeżona w umowie

pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2007

Skutki podatkowe darowizny nieruchomości na zięcia

Pana żona może po przyjęciu darowizny darować udział w nieruchomości na Pana rzecz. Proszę jednak pamiętać, że będziecie Państwo musieli zapłacić dwa razy za akt notarialny, gdyż dopiero po pierwszej darowiźnie Pana żona stanie się właścicielem

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 listopada 2007

Skutki braku zawiadomienia sądu o zmianie adresu zamieszkania

Mój mąż został ukarany mandatem za naruszenie przepisów o ruchu drogowym, którego nie przyjął, ponieważ nie zgodził się z zarzutem, w związku z czym sprawa trafiła do sądu. W trzech rozprawach mój mąż uczestniczył. Po 3 miesiącach od wydarzenia

Słowa kluczowe: doręczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez właściciela

wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Ustanowienie drogi koniecznej w razie nieodpowiedniego dostępu do drogi publicznej

może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Przeprowadzenie drogi koniecznej następuje z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2008

Zakup nieruchomości gruntowej z rozpoczętą budową domu

nieruchomość gruntowa jest niezabudowana ( art. 109 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ). Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, zaś za jej zakończenie – wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym ( art. 62 cyt. ustawy ). Wobec

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Obowiązek rozliczenia się właściciela lokalu mieszkalnego z pobranych zaliczek na opłacenie mediów

właściciela z prośbą o rozliczenie się za lata 2006-2007 z pobranych zaliczek za tzw. media. Opłaty uiszczam bezpośrednio na konto Wspólnoty, która odmówiła mi rozliczenia, informując, że nie jest stroną. Od właściciela natomiast otrzymałam odpowiedź, iż nie

Słowa kluczowe: czynsz, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 października 2008

Cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu nie zwalnia od jego spłaty

Pana ze zobowiązań wobec banku (chyba, że w umowie przelewu wierzytelności zawarto zapis, że przelewa Pan na bank wierzytelność w zamian za zwolnienie z długu). Cesja stanowi jedno z pranych zabezpieczeń kredytu, jakie bank ustanawia celem

Słowa kluczowe: cesja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008
« Poprzednia 1 … 163  |  164  |  165  |  166  |  167 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.