Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zakaz wyświetlania reklamy stron hazardowych

karną skarbową z tytułu czynu zabronionego. Sama strona i wszystko co na niej się znajduje umieszczone są na serwerze poza granicami Polski, gdzie takie reklamy są dozwolone. Czy mimo to odpowiadam za treści umieszczone na stronie?

Zakaz reklamy i

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 listopada 2013

Umowa o dzieło

Zawarłam umowę o dzieło w zakresie wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej. Teraz zamawiający odstapił od umowy (umowa już i tak wygasła). Jestem obwiniana za to, że inwentaryzacja nie została sporządzona prawidłowo, a ja nie mam

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2006

Wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności

. Obecnie mieszkam na terenie Irlandii i poszkodowany domaga się natychmiastowej spłaty długu. Dzwoni do mojej matki, strasząc ją itd. Dodam, iż wysyłam tej osobie regularnie sto zł na miesiąc oraz napisałem oświadczenie do sądu, iż przebywam za granicą ale

Słowa kluczowe: zawieszenie wykonania kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 grudnia 2006

Poddanie się karze w przypadku popełnienia przestępstwa

Nie zapłaciłem podatku za sprzedaż mieszkania. Złożyłem oświadczenie, że pieniądze przeznaczę na remont innego mieszkania, w którym mieszkam, w ciągu dwóch lat. Niestety tak nie zrobiłem. Sfałszowałem faktury a teraz sprawa wyszła na jaw. Nie wiem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 lipca 2007

Kredyt udzielony przez bank bez zgody współmałżonka - skutki w zakresie zaspakajania się wierzyciela

pozytywnej odpowiedzi dotyczącej uzyskania klauzuli) prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego współmałżonków.

Podstawą wspólnej odpowiedzialności współmałżonka za zaciągnięte zobowiązania przez jednego z nich są przepisy kodeksu rodzinnego i

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Podrabianie produktów innego przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

mnie opatentowany. Dodam, że w wyniku tej sytuacji nie poniosłem żadnych strat, nie wpłynęło to w żaden sposób na mój wizerunek. Czy przysługuje mi z tego tytułu jakieś odszkodowanie za wykorzystanie wizerunku mojej pracy?

Zgodnie z art. 3 ust. 1

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2010

Małżeństwo zawarte poza granicami Polski nie musi być wpisane do akt stanu cywilnego.

treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego lub zawarcia małżeństwa, które nastąpiły za granicą, dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy, chyba że przepisy ustawy stanowią

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lipca 2012

Rejestracja podmiotu leczniczego

zgłaszać także wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Przy rejestracji podmiotu leczniczego należy uiścić opłatę za wpis do rejestru (lub zmianę wpisu w rejestrze) która za wpis do rejestru wynosi 10

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 sierpnia 2012

Działanie nieuczciwej konkurencji

stopniu jako czyn nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za działanie takie uważane jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interes

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2006

Droga konieczna

dnia 21.08.1997r. i art. 93 ust. 3. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również ustanowienie dla

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006
« Poprzednia 1 … 161  |  162  |  163  |  164  |  165 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.