Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział mieszkania własnościowego małżonków po rozwodzie

zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 października 2007

Renta rodzinna podlega egzekucji sądowej prowadzonej przez komornika

; należności egzekwowanych związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych, albo odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, do wysokości 50% świadczenia

Słowa kluczowe: renta, zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 maja 2010

Kolejność zaspokajania wierzycieli przez komornika

, należności alimentacyjne, należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2008

Tylko jeden ze współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do może być czlonkiem spółdzielni

uiszczając przy tym opłatę rzędu 700 zł? Co się stanie jeśli nie uiścimy tej opłaty od razu? Czy spółdzielnia ma nas wtedy prawo obciążać wyższymi opłatami comiesięcznymi (otrzymałam informację, że opłaty wzrosną wtedy o ok. 1 zł za m2). Dodam, że zarówno

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 listopada 2008

Alimenty płacone przez męża na nieślubne dziecko a majątek wspólny małżonków

osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 kro (prawa autorskie). Jak wynika zatem z powyższego przepis

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 stycznia 2009

Ustanowienie służebności przesyłu

odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Podobnie jeszcze przed

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2009

Wina orzeczona w wyroku rozwodowym nie ma wpływu na podział majątku dorobkowego małżonków

małżeńskiego. Orzeczenie winy w wyroku rozwodowym ma skutki finansowe w zakresie obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który

Słowa kluczowe: wina, wina umyślna
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 kwietnia 2009

Umowa darowizny nieruchomości a obowiązek utrzymania dożywotnika

. Umowa ta określona została w art. 908. § 1 k.c. (kodeksu cywilnego). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2009

Osoba wobec której warunkowo umorzono postępowanie karne jest osobą skazaną

państwową, skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, także popełnione za granicą. W takim przypadku powstaje pytanie, czy warunkowe umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 66 k.k

Słowa kluczowe: KRK, rejestr karny, skazany, sprawa karna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 maja 2010

Obowiazek spłaty kredytu zaciągniętego przez jednego z małżonków bez zgody współmałżonka

współmałżonek jestem w jakiś sposób odpowiedzialny za te zobowiązania? Czy powinienem podpisać z żoną rozdzielność majątkową?

Odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez jednego ze współmałżonków reguluje przepis art. 41 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2010
« Poprzednia 1 … 159  |  160  |  161  |  162  |  163 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.