Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Teo­ria pie­nią­dza i kre­dytu

jest two­rem ide­alne. Warto jed­nak zauwa­żyć, para­fra­zu­jąc słowa Chur­chilla, że stan­dard złota jest naj­gor­szą formą sys­temu pie­nięż­nego, jeśli nie liczyć wszyst­kich innych, któ­rych od czasu do czasu próbowano. Warto też za Mise­sem

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, cel
Data utworzenia: 25 kwietnia 2012

Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski

ustrojowa samorządu gospodarczego w II Rzeczypospolitej miała swe umocowanie konstytucyjne. W ustawach zasadniczych okresu międzywojennego zwracano uwagę na potrzebę wyłonienia samorządowej reprezentacji środowisk gospodarczych, uznając ją za jeden z trzech

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, cel
Kategoria: Polityka
Data utworzenia: 24 października 2012

Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych.

wpisuje się w ten ostatni nurt. W książce opisano proces podejmowania decyzji inwestycyjnych na podstawie teorii perspektywy Daniela Kahnemana i Amosa Tversky'ego, za którą ten pierwszy otrzymał w 2002 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, analiza
Data utworzenia: 12 października 2011

Polityczne czytanie Kapitału

mechanizmów zdobywania władzy jak również rozwoju walk społecznych. Autor wyjaśnia zasady, za pomocą których Kapitał może być przewodnikiem zarówno do zrozumienia kapitalizmu jak i oporu przeciwko niemu. Harry Cleaver jest wykładowcą wydziału ekonomicznego

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, analiza
Kategoria: Różne
Data utworzenia: 14 marca 2012

Fructus Spiritus est Caritas Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej

" lubelskiego klasztoru Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej Marek Marczewski Od nauki o trzech urzędach Chrystusa do sposobu urzeczywistniania się Kościoła Ks. Janusz Mariański Odpowiedzialność człowieka za środowisko naturalne i ekologię ludzką w świetle

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, analiza
Data utworzenia: 12 grudnia 2011

Procesy tworzenia wiedzy, transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu

też ich potencjał badawczy. Jednak zaprezentowane wyniki ekonomiczno-finansowe tych jednostek nie mogą być uznane za zadowalające. Niewiele jednostek podejmuje też skuteczne działania w zakresie współpracy badawczej i wdrożeniowej z przedsiębiorstwami

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Data utworzenia: 14 marca 2012

Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja

utrzymującym pozycję Prezydencji krajowej w sprawach handlowych oraz dotyczących pomocy rozwojowej może się również okazać pozostawienie przewodnictwa w tych dziedzinach w kompetencjach Prezydencji rotacyjnej. Ostatecznie za realizację europejskiej polityki

Data utworzenia: 5 października 2011

SEKRETY AMERYKAŃSKICH MILIONERÓW WYD.2

sekre­tarka pra­cuje jest moż­liwe dzięki temu, że War­ren Buf­fett stwo­rzył jej miej­sce pracy. Zresztą Bufett płaci sekre­tarce znacz­nie wię­cej. Będąc jej pra­co­dawcą pokrywa za nią połowę skła­dek ubez­pie­cze­nia socjal­nego (ok. 8 proc. dochodu

Kategoria: Różne
Data utworzenia: 16 listopada 2011
« Poprzednia 1 … 1604  |  1605  |  1606  |  1607  |  1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.