Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wniosek o emeryturę składany przez pełnomocnika

uznana za całkowicie niezdolną do pracy. Wniosek zatem osoba taka może złożyć po spełnieniu warunku do przyznania świadczenia emerytalnego. Postępowanie w sprawach świadczeń emerytalno - rentowych wszczyna się na podstawie wniosku

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2008

Odszkodowanie od gminy w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania

została oznaczona jako rekreacyjna z możliwością niskiej zabudowy. Poprzednio można było budować dużo wyższe budynki tj. do wysokości 10 m. Wartość rynkowa aktualnie w tej okolicy działki budowlanej to 5 tys. zł, a rekreacyjnej 2 tys. zł za 1ar. Mam taką

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2008

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o rozwód

za adwokata 6.000 zł to taki będzie zwrot)?

Zgodnie z treścią art. 98 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i

Słowa kluczowe: koszty zastępstwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 lipca 2010

Zwrot kosztów sądowych w sprawie o rozwód

za adwokata 6.000 zł to taki będzie zwrot)?

Zgodnie z treścią art. 98 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 sierpnia 2010

Przekroczenie granicy kraju stanowi wykroczenie karane grzywną w postępowaniu mandatowym

Czy bezprawne przekroczenie granicy przez osobę, stwierdzone jako wykroczenie i wpisane na mandacie karnym, kwalifikuje się do jego uchylenia? Przecież jeżeli grzywnę nałożono za czyn nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie, skoro podlega

Słowa kluczowe: mandat
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 września 2010

Zaprzeczenie ojcostwa

). Co do świadczeń alimentacyjnych jakie Pan wykonywał w poprzednich okresach na rzecz małoletniego, to może Pan domagać się ich zwrotu jedynie za okres nie przedawniony. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 listopada 1975 roku, sygn. akt I CR 747/75

Słowa kluczowe: ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 listopada 2010

Dłużnik może wskazać dług, który chcę zaspokoić

Mam pytanie o przedawnienie roszczeń o zapłatę za wodę, jako składnika czynszu. Czy należność taka przedawnie się zgodnie z art. 751 k.c. z upływem lat dwóch? Czy jak dokonam wpłaty to wierzyciel może zaksięgować sobie wpłatę na ten stary dług, czy

Słowa kluczowe: dług, dłużnik, spłata, wierzyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Nie sporządzenie uzasadnienia wyroku stanowi rażącą obrazę prawa

postępowania karnego, stanowi w myśl art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych, przewinienie dyscyplinarne. W myśl tego przepisu za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa, sędzia

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lipca 2012

W razie zmiany prawa należy stosować zasadniczo nowe prawo

art. 40, który mówi o przedawnieniu szkody po upływie 3 lat od ujawnienia szkody.

W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co do reguły intertemporalnej należy uznać za przejaw jego woli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Wypowiedzenie udziałów w spółdzielni

przekraczających ilość udziałów, których zadeklarowania wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu). Zwrot tych wpłat nie może jednak nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem oraz w wypadku, gdy

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 150  |  151  |  152  |  153  |  154 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.