Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównanabycie+wC582asnoC59Bci+rzeczy+znajdujC485cych+siC499+za+granicC485
Opłata komornicza za odebranie rzeczy -

 Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 51. 1. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:
1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.
3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.50 i 51
 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 16078 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

. 473 ). Złożone przez Pana oświadczenie nie dotarło do osób uprawnionych do powoływania i odwoływania członków zarządu. Nie zmienia tutaj postaci rzeczy fakt bycia przez wspólnika członkiem zarządu albowiem złożone oświadczenie odebrał on jako członek

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2013

Znaki towarowe podlegają ochronie prawnej

okolicznościach sprawy podawanych przez Pana w zapytaniu znajdują zastosowanie przepisy przede wszystkim ustawy z dnia 30 czerwca 2000r., Prawo własności przemysłowej ( Dz. U. 2001 poz. 49, nr 508 z poźn. zm. ). W opisywanym bowiem przez Pana stanie rzeczy będzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2014

Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym

postępowaniu karnym roszczeń majątkowych z popełnionego przestępstwa. Czy na tej sprawie sąd nie może nakazać sprawcy zwrotu kosztów za wyrządzoną szkodę? Czy zatem należy wnieść koleją sprawę abym mogła otrzymać od sprawcy zwrot kosztów jakie poniosłam za

Słowa kluczowe: karne prawo, szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 listopada 2007

Majątek odrębny małżonka w czasie trwania małżeństwa

moje dziecko), natomiast wszystkie inne dobra które zgromadziliśmy i będziemy gromadzić będą juz wspólne. Czy w związku z tym muszę notarialnie to uwarunkować? Co w przypadku, kiedy będę chciała sprzedać to mieszkanie i np. kupić za te pieniądze wspólne

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Naprawienie szkody przez developera w związku z nieterminowym oddaniem lokalu mieszkalnego

bardzo dużą kwotę.

Może Pani przede wszystkim sprawdzić w swojej umowie z developerem, czy w umowie tej nie zostały zastrzeżone kary umowne w postaci odsetek za opóźnienie w oddaniu lokalu mieszkalnego. Jeżeli kara umowna została zastrzeżona, to

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 października 2008

Kiedy pracodawca zmniejszy wypłatę

Pracuję na stanowisku kasjerki. W grudniu ub. roku, skradziono z kasy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Fakt został zgłoszony został na policję. Pracodawca nie wypłacił mi pensji za miesiąc grudzień z racji zaistniałej sytuacji kradzieży. Czy miał do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 7 stycznia 2009

Praca w soboty i niedzielę

pracodawca jest obowiązany zapewnić w zamian inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę w tym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 listopada 2013

Podwyżka czynszu najmu lokalu mieszkalnego

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2010

Obdarowany może być zobowiązany do uzupełnienia zachowku

W tego roku zmarł ojciec z którym nie utrzymywałem zbytnich kontaktów. Moja mama także zmarła niedawno. Mieszkanie, w którym mieszkał ojciec było mieszkaniem własnościowym. Za życia mieszkanie zostało w akcie darowizny darowane wnuczce (ok. 7 lat

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2011

Majątek wspólny czy odrębny małżonków

wchodzą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił a także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Słowa kluczowe: alimenty, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 czerwca 2006
« Poprzednia 1 … 140  |  141  |  142  |  143  |  144 … 1608 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.